82) מגןקרס

הסימנים המשוננים המשומשים
כנשק האנשים המתקרבנים
לדברים אלימים
סמלי
המגן דוד וצלב הקרס המתאחדים בסמל
מגן הקרס
אשר את תמונותיו אנחנו שורפים
בכדי להפנים את שחרורנו מהאלימות
המוטבעת בנו
על ידי סימלי מאצילי אזורים המנצלים אנשים
בדעת מעצבי לוחשי ולשי דעות קהלים
המשתמשים בסימנים המשוננים
באופנים חודרניים ויהירים
המשרתים
את פורום קוהלת ואת
הפורום הכלכלי העולמי
magenkers.png

bypilepile 18 Nov 2021 10:27 » 18 Nov 2021 10:31
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License