83) תנו נוכחות זה כבר הכל


תנו נוכחות זה כבר הכל

ריתוק המונים החווים התקדמות
משותפת כך שחוויתם מותנת
בנירמול כפייתם - היפנוטם
תוך התמכרותם למקור חוויתי רציף ומשתנה אחד
הנתפש בחוויתם עיקרי מוחלט וכולל
ניתן לעירעור ועיקור
דרך מצבים בהם אין רציפות השתנות התקדמות
שיתוף ו/או הכרח ויש חריגים ו/או חלופה
ולכן גם בחירה

כך למשל ארוע גשם כרמל היה
לעוד מסע הפחדה עבור שליטה
בדיוק כמו הזרק את ילדך אך
הפחד כבר איבד מעוקצו כי הזעם
על הולכת השולל גובר ובא
דווקא עם חמלה ואהבה
אוי הנשארים מהופנטים המסכנים
עדיין חולים
והוחלט על איכונים
סלולריים בניסיון לעקוב אחר מגעים
של מאומתים הנושאים עוד ווריאנטים
ולאחר שמשטר המשטרה נתפס אלים
פצה הוא את פיו לאמר
הם שרפו סוס

אך אולי שרפו חמור ולא סוס
חמור עליו נדלק המשיח
או אולי דוברי משטר המשטרה הזה
הסניפו מנת יתר של חומר רע במיוחד
אולי אך לא חמור ולא סוס נשרף וכן
חמישית מארבעים חוקרי מח"ש
עזבו בתוך חצי שנה
כי בכל פעם ששם של קצין בכיר עולה
ממש מחפשים דרך להימנע
מחקירה
מי כבר מאמין לכם
צילומי הפרש המצליף במפגנים לא פוסקים ברעננה
היתה אכיפה בררנית בין שתי הפגנות
אחת של עשרה ביביסטים אליה הגישה היתה חופשית
והשניה שלנו צפופה וענקית נגדכם דיקטטורת הקורונה אשר אליה
כל הסימטאות היו חסומות והגישה הרגלית
היתה ארוכה ומתישה
הרני משווה את תופעת גיוס הסדיסטים
המכוונת לאלימות מוסדית של
הנאצים זו שבאבו גרייב ושל משטרת רעננה
חוזר ואומר גיוס סדיסטים ללא מבחן
אנושיות מכוון לאלימות מוסדית
וכל מוסד המרשה לעצמו לנרמל אלימות
באמצעות סדיסטים וללא
מבחני אנושיות ברי תוקף
הוא מוסד בר השוואה
וחולים הסדידסטים וחולני גיוסם

קיומנו בנוכחות
כוחנו בגיוונינו
דרכנו סובלנות
כשאנחנו בונים
את המסה הקריטית
אנחנו הטיפות
ואין מי שתמשכו מאיתנו בכדי להזיז את הים שכבר הננו

תנו נוכחות זה כבר הכל


bypilepile 22 Dec 2021 00:37 » 22 Dec 2021 00:37
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License