88) לא נשכח וכך נסלח נשנה


לא נשכח וכך נסלח נשנה
כך שלא ישנה
עיוות המשילות
ההוזה מאחזת ואחוזה
בפחד הלם ואלימות
המבודדים מבלבלים ומשתקים
אותנו

ולכל חברה, אחווה (סולידריות) יכולה להיות פתוחה/מכילה ושימושית או מדירה והרסנית, פלגנית ומקצינה
והישראלים נוטים לאחווה מדירה
והשינוי אפשרי ואנחנו השינוי הזה
השונות כוחנו והסובלנות דרכנו
כי כל הצבעים אנחנו אור
מול העינוי וההונאה בניסוי שליטת המכונה במכלול החי הכולל גם את בני האדם במדרגים חברתיים דורסניים ומדירים
.


bypilepile 21 Jun 2022 11:41 » 21 Jun 2022 11:44
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License