90) מתפרקים ומזדהים בקצרים


מכאניות אנושית ממתי לאן ומהיכן נייהנו לבושים מכאנית
מתפרקים ומזדהים בקצרים למישכנו במתכונות אלימות
המייצרות תדיר כמו מכונות דיסאוריינטציה סביבתית
שיבוש התכללות התכוונותית
בכוונת ההפרעה
בכל האפשרויות התכנים והתחומים
מצלמות פשוט לא מבינות וכך גם התעודים
ומכונות למידה סטטיסטית אינן אינטליגנטיות
גם בבהלה
כששרלטנים ושתלטנים לקניית רגע סמכותיות טלפתית
מזייפים כוחניות וניתוב לשוני עיצבי
וגם כשהאנושיות עוד יותר מזויפת מכאנית
וכבר אנחנו המבוהלים מסתגרים ומתנהלים
בין סיכונים ויתרונות כשאנחנו מוסללים
אחרי כתישה שבאה אחרי התשה
עד מנוחה
בציות למכונות המדברות כמונו
כשאנשים מדברים עם מכונות
וניהים מכונות מזיפות כאילו המכונות
חכמות ומחכימות כאילו מכונות מבינות
אותנו בהתנהגויות עוד יותר פשוטות
כשכבר את המכונות אנחנו לא מבינים
מכונה זה דבר מטומטם
והמכונות ברובן וביעילותן
עובדות בעיקר עבור מיעוט אדוני שיבושי אקלים
העולם הזה וילד אני והתפשטתי מהיום
לפניכן ואיתכם הנה כזה
ערומי


bypilepile 27 Jul 2022 12:18 » 27 Jul 2022 12:18
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License