91) מה מודעות הזן


יום יום שעה שעה דקה
דקה מה מודעות הזן
של צופר החרום או האופנען
על התינוק שליד
גירוי המכונה תחת
אשכי האופנען או
דיכוי האדם תחת ניסויי
הבהלה נתק ובלבול האדם
לעוד רגע
חרום מאורגן?


bypilepile 20 Aug 2022 03:33 » 20 Aug 2022 03:33
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License