92) כשהאין המוצב לפנים גולמי


כשהאין המוצב לפנים גולמי
זה בגלל שאתה כמו שאני חסר פנים
זה בגלל שלפניו היה אין אחר
אשר לו ואותו אתה חייב
היה זה האין שאחז
כלומר היה בו אני אשר ידיו אבן
ואשר בידיו אותך אחז כשבפנייך ניצב אין
ערום גולמי כמו בשר
אתה מוצא עצמך
קול רועד אתה תהודה
ענקית שתוהה ומתמלאת
רעד חם לאט אתה נוטף אתה רואה
פילים לבנים רוקד ומושלך
ואדום וחזק נוגע וגומע
אתה חם ויודע שהאין הזה
הוא החופש בחושך הזה
וכך אתה נשאר
ישיר ומשוחרר
לזמן את הנשאר
אבל לרוב
לאין שמות בך
וכשאתה ניגלש השמות משתמעות ממך
כך שהאחד תוחם והופכי משלים או מתחרה לאחר
כשאנחנו מתהווים
מאשרים או שוללים
האין מתזמן וקוצב
אותנו איתנו ובנו…


bypilepile 28 Aug 2022 20:44 » 31 Aug 2022 05:48
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License