94) צמחים עדיין אנחנו צומחים וחיות אנחנו אחיות טיפות


צמחים עדיין
אנחנו צומחים
וחיות אנחנו
אחיות טיפות
וזימון מזדמן
שנוצרנו
כשיצרנו עכשיו
לעכשיו
אשר אין מלבדו
וזורם החול
גם המוות
כחול עכשיו
קפוץ מתוק
הזמן שיחפוץ
וגם הצבירה
תחלוף
הנה גלים
אנחנו אליך ובך באים
אדמה


bypilepile 24 Nov 2022 20:01 » 24 Nov 2022 20:01
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License