96) לא מיקרי - השיטה כיום


לא מיקרי - השיטה כיום:
קואופרטיב כנסת ישראל, כמו כל פרלמנט בעולם,
משמש לקרנות מזבח הח.ח.ח. - חסות חיסיון חטא.

האוחזים בקרנות מזבח הח.ח.ח משומשים ע"י גורמים
אשר עוינים אנשים ומדינות,
אשר פולשים וטומנים מלכודות משילות וחוב
ואשר מתכנסים תחת הפורום הכלכלי העולמי והאגנדה 2030.

האגנדה 2030 נחתמה לטובת המעטים והדשנים המנהלים את עולמנו
דרך מימון מוסדי של רובנו המושקע בחברות ותחרויות מונופוליסטיות,
אשר מוזגו ונרווחו מהפרטת נכסי המדינה והפרט
ואשר נשלטות עבור בעלי הסלע השחור.

שליטת בעלי הסלע השחור נעשת מתוך
הפרדת הבנקים המרכזיים מכל שלטון,
תוך כדי הנחלת יתר חוב בסינכרון עולמי
של אותם בנקים מרכזיים ודחיפת רעשים לבנים,
העלמת משאבי מידע וזמן ודחיפת דחיפות מיני
חרום מזיקים עד אין פשר, אין ריבונות, אין פרטיות,
אין התפתחות, אין רכוש, דעת או רחמים,
מלבד שליטת המכונה אשר לשליטתה קבועה הוראתה -
היו לה אור המאושרים.


bypilepile 02 Jan 2023 05:38 » 02 Jan 2023 05:41
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License