97) חיות אנחנו אחיות


עכשיו דברתי עם ג'וק
חיות אנחנו אחיות אמרתי
ולקקתי
איצטרובל גדול כבקבוק
אחר כך מצצתי אבנים
ונרגעתי בהצטמררות
ומאז המגע מקום
המקום נגע
וההתמצאות
מערכת הנותנת
מקבלת ומתכווננת
על פי שיעור
הרעש הלבן
שבין ספי
שפות הדברים


bypilepile 03 Feb 2023 12:59 » 03 Feb 2023 12:59
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License