98) כי אין אדונים אליהם תיפנו חיזרו


כי אין אדונים אליהם תיפנו חיזרו
נא לעצמכם
בני אדם
פשוטים כאן
מתכלים ומתפנים הננו
אז ידברו
בני האדם
אל בני האדם
אז יפרדו מתפקידהם
עליהם עוד יתנו הם
את דינם
אז יכבסו
בחום דמם
את בגדהם
את תפקדיהם
ואת פניהם
הבוגדניים אך אז ידבקו בסימליותם
הפשסיטית ילדהם ויקצינו ילדהם עוד
עד ינתן דין המפלים
אין אדונים אליהם
יפנו ואל האין אל
הזה עוד פנו ויפנו שוב ושוב
באדנות ובאימורת נצח
פיתו ופנו ובאימרות נצח ורצח
שיקרו ונדבקו מלכויות המשיחיים
כבניין קלפים חולים ומקופלים ודביקים יתפרקו
מתפקידם מותשים וכתושים

היום בהפגנה בחיפה
הורדו באלימות לפחות דגל ושלט

שוטר יקר אני מדבר עם האדם שבך
האדם שבחר את תפקידך להוריד דגלים מסוימים
אך להרשות אחרים
תפקידך פשיסטי
במשטר פשיסטי
המוגדר על פי הפליית הסמלים והסימליות
בה הוא נוקט

פשיסטי גם אם חוקי הוא פשיסטי
וחלולה פוליטיקת הזהויות המחללת
את המזדהים עם תפקידם


bypilepile 28 Feb 2023 02:17 » 28 Feb 2023 02:24
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License