99) לא אדוני הם (רק) אדוניך ומי


לא אדוני הם (רק) אדוניך ומי
שדוחף את אחיו לבור הם בני
ישראל אשר בינהם אנשי המטה
לא יודעים את אשר מעליהם
אך יודעים שבמדרגם אדונהם
יודעים מה הטוב לצייתנים העושים
לפני ששמעו והפנימו או הבינו את מעשיהם
כי הנחש בפתתו שיקר כי אלוהם בבוראם
נוגעים רואים יודעים ואז רק לפעמים
אכן מוטב להם כי עץ ידיעת טובורע
אינו עץ ידיעת אדונהם עושי הרע להם


bypilepile 04 May 2023 15:41 » 04 May 2023 16:03
tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License