poems
Screenshot%20from%202015-07-25%2023%3A38%3A41.png

translate

דבר, בשלמותו איתו אינותו. האין, פנייה ללא יחס, השונה מהלא, אשר הוא פניית דילוג בין מובחנים בתוך מערכת ייחוס. האל הוא מושא פנייה והאלים הם מושא פניות שכאלו, כאשר סמכויות ביו הפונים והמפנים מגשרות בין, או חוסמות את, מערכות הייחוס האלו. הנוכחות קיומית והיא מערכת ייחוס ללא מקור סמכות ובנוכחות, האומץ מנכח והפחד האפשרי הוא מחסימת גישור, כאשר בלבלת היא המקור למושא בלתי תקין המיוחס באופן שונה בין לפחות 3 קבוצות המייחסים אותו כרעש, עיקר, או עקר וכאשר הפלשת חודרת, מפתה ומהפכת בין מיחסים שכאלו.

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם (הנה דוגמה לשיר קטוע מהם). אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

92) כשהאין המוצב לפנים גולמי
created: 28 Aug 2022 20:44
tags:
כשהאין המוצב לפנים גולמי
זה בגלל שאתה כמו שאני חסר פנים
זה בגלל שלפניו היה אין אחר
אשר לו ואותו אתה חייב
היה זה האין שאחז
כלומר היה בו אני אשר ידיו אבן
ואשר בידיו אותך אחז כשבפנייך ניצב אין
ערום גולמי כמו בשר
אתה מוצא עצמך
קול רועד אתה תהודה
ענקית שתוהה ומתמלאת
רעד חם לאט אתה נוטף אתה רואה
פילים לבנים רוקד ומושלך
ואדום וחזק נוגע וגומע
אתה חם ויודע שהאין הזה
הוא החופש בחושך הזה
וכך אתה נשאר
ישיר ומשוחרר
לזמן את הנשאר
אבל לרוב
לאין שמות בך
וכשאתה ניגלש השמות משתמעות ממך
כך שהאחד תוחם והופכי משלים או מתחרה לאחר
כשאנחנו מתהווים
מאשרים או שוללים
האין מתזמן וקוצב
אותנו איתנו ובנו…
Comments: 0, Rating: 0

91) מה מודעות הזן
created: 20 Aug 2022 03:33
tags:
יום יום שעה שעה דקה
דקה מה מודעות הזן
של צופר החרום או האופנען
על התינוק שליד
גירוי המכונה תחת
אשכי האופנען או
דיכוי האדם תחת ניסויי
הבהלה נתק ובלבול האדם
לעוד רגע
חרום מאורגן?
Comments: 0, Rating: 0

90) מתפרקים ומזדהים בקצרים
created: 27 Jul 2022 12:18
tags:
מכאניות אנושית ממתי לאן ומהיכן נייהנו לבושים מכאנית
מתפרקים ומזדהים בקצרים למישכנו במתכונות אלימות
המייצרות תדיר כמו מכונות דיסאוריינטציה סביבתית
שיבוש התכללות התכוונותית
בכוונת ההפרעה
בכל האפשרויות התכנים והתחומים
מצלמות פשוט לא מבינות וכך גם התעודים
ומכונות למידה סטטיסטית אינן אינטליגנטיות
גם בבהלה
כששרלטנים ושתלטנים לקניית רגע סמכותיות טלפתית
מזייפים כוחניות וניתוב לשוני עיצבי
וגם כשהאנושיות עוד יותר מזויפת מכאנית
וכבר אנחנו המבוהלים מסתגרים ומתנהלים
בין סיכונים ויתרונות כשאנחנו מוסללים
אחרי כתישה שבאה אחרי התשה
עד מנוחה
בציות למכונות המדברות כמונו
כשאנשים מדברים עם מכונות
וניהים מכונות מזיפות כאילו המכונות
חכמות ומחכימות כאילו מכונות מבינות
אותנו בהתנהגויות עוד יותר פשוטות
כשכבר את המכונות אנחנו לא מבינים
מכונה זה דבר מטומטם
והמכונות ברובן וביעילותן
עובדות בעיקר עבור מיעוט אדוני שיבושי אקלים
העולם הזה וילד אני והתפשטתי מהיום
לפניכן ואיתכם הנה כזה
ערומי
Comments: 0, Rating: 0

89) אור רך חמים ולח
created: 19 Jul 2022 23:20
tags:
אור רך חמים ולח
ניקווה במהירויות השלמה
מיידיות אנחנו נרטטים
ומתקרבים יותר נרטבים
בפירצי ושיפכי האור
עד בינינו ובנו זורם אור וזירמי האור אנחנו
ואנחנו כל הצבעים והשונות כוחנו
והסובלנות דרכנו והעבירות
העוברת ומתעברת בשמה אנרגיה גם היא
אנחנו בנו ודרכנו
Comments: 0, Rating: 0

88) לא נשכח וכך נסלח נשנה
created: 21 Jun 2022 11:41
tags:
לא נשכח וכך נסלח נשנה
כך שלא ישנה
עיוות המשילות
ההוזה מאחזת ואחוזה
בפחד הלם ואלימות
המבודדים מבלבלים ומשתקים
אותנו

ולכל חברה, אחווה (סולידריות) יכולה להיות פתוחה/מכילה ושימושית או מדירה והרסנית, פלגנית ומקצינה
והישראלים נוטים לאחווה מדירה
והשינוי אפשרי ואנחנו השינוי הזה
השונות כוחנו והסובלנות דרכנו
כי כל הצבעים אנחנו אור
מול העינוי וההונאה בניסוי שליטת המכונה במכלול החי הכולל גם את בני האדם במדרגים חברתיים דורסניים ומדירים
.
Comments: 0, Rating: 0

87) הודעת שגיאה
created: 09 Apr 2022 15:13
tags:
לכל המשווקים ומנהלי המוצר
בכל מהלכי תקשורת ניהול וכפייה
הודעת שגיאה מערכתית
הייצור עדיין נוצר
האדם עדיין נוצר
אני עדיין נוצר
אך לא כן כל מוצר או שרות
אשר תכליתם שיעבוד כמו למשל
להשאת רווח בעלי תאגידיים אוליגרכים מלוכנים או מורמים מפלים אחרים.
Comments: 0, Rating: 0

86) בין ערווה ללבוש בין ערות לשינה גבולם להרס בנו נתון בתבונתנו
created: 05 Apr 2022 08:39
tags:
בין ערווה ללבוש, בין ערות לשינה גבולם
להרס בנו
נתון בתבונתנו, בתבונתנו
היכולת להתבונן בם ולהפנימם
וכיווני עיני היונים
לצדדהן, בריבצן הן בתקשורת אישונים
עין בעין יונה או בסובב
כך שכשאישונהן גדלים, באחת
הן מסכנתן כבר במעופן, אלא שאנחנו חצויים
וסמויים גם לעצמנו וחלק בנו כבר מורגל
ומשרת אדונים זרים, מנוכרים ואטומים
אליהם חלקנו פונים בשם אלוהים
הנועד לעלות את הפונים
מעל אחרים
בעוצמה
כשעוצמת פנייתם כצעקה, קריאה, פקודה, צפירה והפחדה
מונוטונית ללא תכלית או תוכלת, אשר חוזרת
בערות תמיד אטומה, נבערת ומתיישנת
כבר שלושים שנה
ללא תוספת גשם
זורעים כאן מעלינו
רעל מתכת כאלומיניום
ממטוסי הטייסים המעולים כל כך
בני האמהות הגאות כל כך
זורעים רעל המייצר עננים שטוחים
מעל ריכוזי אוכלסין ומגובה רב
ושלא כמו מנמיחי הטייס המרססים עבור גידולי החקלאות המהונדסת
עננים שטוחים
הנעורים משדות האארפ, עננים הנזרעים
עלינו ללא הסבר, נואותות או שקיפות, לענותנו, כי להם אנחנו, בני האדם
שדות ניסוי, ענני חממה והקררה
לעוטפנו בחנק ולמסללנו בסחררות
כביכול מרצוננו, אך ללא הבנתנו
בהזרקות או בריסוסי
רעל השיבוש
הגנטי החדש
ללא בושה
בין ערות לשינה
בין ערווה ללבוש גבולם
להרס בנו נתון בתובנתנו
ללא פחד
בפשוט להיות
התבוננות בם
להתבנת בם
כמראה
ולהפנימם ולהזכירם
ולנו להתעוררות
כי לא כל מוצר או שרות הוא מסר
ולא כל צורה היא סמל
אבל כל דת מדינה היא פשיסטית
ובה האלפחד הבא נשאר בנוכחותו
הלא אלימה
באמת הדברים
עצמם
הנה תיראו
FRWaDoTXIAITHAD.jpeg
Comments: 0, Rating: 0

85) המתמזגים באומנויות הניצג
created: 04 Mar 2022 02:42
tags:
שלום לאלות המלחמה פריון וצייד
הנאמנות האחיות לבעלות
ובנות הפנייה והמפנה אל
שלום לעינויי הענתות בשלום
הקשבנה ברמת גן בלילות
לתנים המתעוררים ליבבות הרגע
האומרים הוהוהו גם אני כך וככה ופה
אנחנו הצבעים השונים מקבוצות שונות
המתמזגים לומדים ומתרגלים להיות אור
ואיתנו השאלה מה זה זמן המדברת איתכן ערומה לאחור
אנא הנחנה בזימון הזה לניצחונות הרגע ולרצח
שחררו גולגלות ודם ובואו בתחבולות השלום
באומנויות הניצג הנעשות תוך שיתוף הקהל
בהתרחשויות המייצג בארץ זו כי
כיום אנחנו חיים בעידן משבר זהויות עמוק
משבר המתאפיין בצימצום התקשורת בינינו
לדיון על תוויות המסמנות אותנו על פי שיוכנו
ומכאן להיבדלות רדודה
לאלימות גוברת
ולחוסר משמעות חיינו
ככל שהמתימרים לייצגנו מתעסקים
יותר בברירות הניתנות מבעלי כוח ספורים
אשר מונגשות ע"י מומחים לנתינים הרבים
ופחות בבחירות האפשרויות המיוצרות על ידנו
איתנו ומאיתנו האזרחים
לכן בואו אלינו ואיתנו
הגיוון כוחנו והסובלנות דרכנו
אנחנו המתמזגים באומנות הניצג
פותרים אתגרים בארועי סובלנות שבועיים
במרחב הפתוח סביב אוהל/י טיפי
וגם עליכן ואיתנו השלום
והביאו ובא שוב ועוד שלום
https://desegregation.net/
Comments: 0, Rating: 0

84) אנחנו נשאי ופורקי זרע מדבק זכרון
created: 26 Jan 2022 15:07
tags:
חושב על ומרגיש את גלי המשפט
אנחנו נשאי ופורקי
זרע מדבק זכרון
כשמביט במים
בבואתי בסובבי
אני כמו תנים
המתעוררים מחלומם ליללותם
בהתפקדותם לפרקים בלילם
אנחנו אני אומרים כן
כאןגםאניכאןהווהואםגםכןגםלווגםלאגםכאן
כמו יונים רדומות עין בעין פתוחות
לכל כיוון עד ביעף
מעופן כמו טיפות חמות
בהתפרקותן הכל וכולנו
נשאי זכרון ופורקי זכרון
מפה לפה כנמלים דרך סיפינו
השונים ותמיד בשפות שונות
Comments: 0, Rating: 0

83) תנו נוכחות זה כבר הכל
created: 22 Dec 2021 00:37
tags:
תנו נוכחות זה כבר הכל

ריתוק המונים החווים התקדמות
משותפת כך שחוויתם מותנת
בנירמול כפייתם - היפנוטם
תוך התמכרותם למקור חוויתי רציף ומשתנה אחד
הנתפש בחוויתם עיקרי מוחלט וכולל
ניתן לעירעור ועיקור
דרך מצבים בהם אין רציפות השתנות התקדמות
שיתוף ו/או הכרח ויש חריגים ו/או חלופה
ולכן גם בחירה

כך למשל ארוע גשם כרמל היה
לעוד מסע הפחדה עבור שליטה
בדיוק כמו הזרק את ילדך אך
הפחד כבר איבד מעוקצו כי הזעם
על הולכת השולל גובר ובא
דווקא עם חמלה ואהבה
אוי הנשארים מהופנטים המסכנים
עדיין חולים
והוחלט על איכונים
סלולריים בניסיון לעקוב אחר מגעים
של מאומתים הנושאים עוד ווריאנטים
ולאחר שמשטר המשטרה נתפס אלים
פצה הוא את פיו לאמר
הם שרפו סוס

אך אולי שרפו חמור ולא סוס
חמור עליו נדלק המשיח
או אולי דוברי משטר המשטרה הזה
הסניפו מנת יתר של חומר רע במיוחד
אולי אך לא חמור ולא סוס נשרף וכן
חמישית מארבעים חוקרי מח"ש
עזבו בתוך חצי שנה
כי בכל פעם ששם של קצין בכיר עולה
ממש מחפשים דרך להימנע
מחקירה
מי כבר מאמין לכם
צילומי הפרש המצליף במפגנים לא פוסקים ברעננה
היתה אכיפה בררנית בין שתי הפגנות
אחת של עשרה ביביסטים אליה הגישה היתה חופשית
והשניה שלנו צפופה וענקית נגדכם דיקטטורת הקורונה אשר אליה
כל הסימטאות היו חסומות והגישה הרגלית
היתה ארוכה ומתישה
הרני משווה את תופעת גיוס הסדיסטים
המכוונת לאלימות מוסדית של
הנאצים זו שבאבו גרייב ושל משטרת רעננה
חוזר ואומר גיוס סדיסטים ללא מבחן
אנושיות מכוון לאלימות מוסדית
וכל מוסד המרשה לעצמו לנרמל אלימות
באמצעות סדיסטים וללא
מבחני אנושיות ברי תוקף
הוא מוסד בר השוואה
וחולים הסדידסטים וחולני גיוסם

קיומנו בנוכחות
כוחנו בגיוונינו
דרכנו סובלנות
כשאנחנו בונים
את המסה הקריטית
אנחנו הטיפות
ואין מי שתמשכו מאיתנו בכדי להזיז את הים שכבר הננו

תנו נוכחות זה כבר הכל
Comments: 0, Rating: 0

82) מגןקרס (הרוטשילדים)
created: 18 Nov 2021 10:27
tags:
הסימנים המשוננים המשומשים
כנשק האנשים המתקרבנים
לדברים אלימים
סמלי
המגן דוד וצלב הקרס המתאחדים בסמל
מגן הקרס
אשר את תמונותיו אנחנו שורפים
בכדי להפנים את שחרורנו מהאלימות
המוטבעת בנו
על ידי סימלי מאצילי אזורים המנצלים אנשים
בדעת מעצבי לוחשי ולשי דעות קהלים
המשתמשים בסימנים המשוננים
באופנים חודרניים ויהירים
המשרתים
את פורום קוהלת ואת
הפורום הכלכלי העולמי של
הרוטשילדים ממני המלחמות
magenkers.png
כולל השואה והיטלר
ואשר הם התורמים לגן הוורדים החולש מעל הכנסת ומשרד האוצר - הרוטשילדים (כאן מציריך) אשר על שמם שם הרחוב המוליך אל הכנסת
IMG_20220216_112100.jpg
Comments: 0, Rating: 0

81) ארץ מכוערת ועשירה ארץ עשיריה ארץ צייתנים חיילים ותעשיית הכפייה
created: 17 Aug 2021 00:23
tags:
ארץ מכוערת ועשירה ארץ עשיריה
ארץ צייתנים חיילים ותעשיית הכפייה
ארץ תעשיית הנשק והמלחמה
ארץ חולים חולה הארורים הממררים במסכה
אין בה חמלה
ארץ שוטרים ואחיות
רוע הלשון ולב המדון
מבלי להבין ומבלי להרגיש
ארץ הפקודות ועבור
מה לי לך או בך ארץ השקר את השקר לנצח מנצח בך
למה לי להאמין לאנשייך הכופים פצע בפנים
לאנשים אחרים
אנשי מסכה שמעו טוב
לי תשלום הקנס
מעכשיו לעולם
וגם כשבהכרח אנשי המסכה אלבש מסכה
לכשאראה אישה או איש במסכה
אזכור את השיטה
המגולמת בשוטרת הפולשת עם אקדח
למקום סגור אשר בו הוסתרה מצלמה
לקנוס להפחיד להכריח ללבוש
את שקר המסכות הזה
בכדי להטחן אחר כך שוב ושוב
בהזרקות
Comments: 0, Rating: 0

80) ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים
created: 17 May 2021 09:47
tags:
ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים
מיעוט סוחרי נדלן
ייצרני וסוחרי נשק סמים
וסייבר פולשני
מקדשי שנאה
רואה בטבע מוות
בוצע בטבע מוות

ורוח החיים על פני המוות
בשקט שותה אור ומים בדמעות הזמן
הינו טיפות אגם
חם ובא שוב האור
וידענו והעברנו בינינו
את הטוב ומאז טובים החיים בשקט
על פני המוות גם לנו וגם איתנו

ורוחות רפאים המה מה שתגידנה
כה יהי שקר המלך ומלך השקר
משיח השקר ושקר המשיח
המדיח
רוחות רפאים המה
אנשים ריקים
ונשים שומרות שקר
בעוד יום ללא חוויה
ילדים בני עשר לומדים רובים ומאבדים צלם אנוש רוחות רפאים המה

ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים
Comments: 0, Rating: 0

79) לשונות העצים עלים רוטטים
created: 17 Apr 2020 15:04
tags:
לשונות העצים
עלים רוטטים
ללילות יללות
התנים נתפשט
נואהב ונתחבק
ערומים ומלקקים
ובאה השמש
ואכלנו פירות
ונמרח חמים
אור השמש
על עורנו
והיה הגוף
טוב והיה
לגוף טוב
ונירפאנו מאוד
Comments: 0, Rating: 0

78) והיה הפיפי נתניהו ונתניהו היה פרעה וביגדו היה בני הבוגד
created: 07 Apr 2020 16:52
tags:
והיה הפיפי נתניהו ונתניהו היה פרעה
וביגדו היה בני הבוגד
ויאמרו הם נשבור גם את זה
והיה העם אשר את אתה ואני בו לא עמם ואמרנו נעבור
גם את זה
ויאמרו נשבור ואמרנו נעבור שוב ושוב עד
השליך פרעה את ביגדו
ושרנו כילדים המלך ערום
Comments: 0, Rating: 0

77) בתוקף או בהסכמה לשגרת הסתירה הפנימית
created: 12 Jan 2020 13:01
tags:
בתוקף או בהסכמה לשגרת הסתירה הפנימית
מתווצרת ההתנתקות בה אנחנו נקראים כולנו אז כולנו
מתאחדים להבדל לפנים מכם לפני שנבדל מהם ובכן בדיוק כך
אנחנו חוזרים ומלבישים את ערומנו
בסיפורים וכך אחרת
אנחנו מפשיטים
את האחרים
לביצוע האפליה
Comments: 0, Rating: 0

76) עוד לפני בראשית היינו והיה אנחנו וביחד
created: 10 Jan 2020 17:12
tags:
עוד לפני בראשית היינו והיה אנחנו וביחד
בראנו את הזמן המרחב והחומר בהם
לעבור ולשים דברים לעגן סביבם
דברים נוספים בדיבורנו בו
הסתרנו את מעשיי בריאתנו
כשאמרנו ששמנו אלוהים
והבדלנו בין שלילות הלא מהאין
אשר מחוץ למערכת יחוסנו
ולפני שהיה אנחנו היינו מבולבלים
והזדהנו להתמצאותנו וכך בהזדהותנו דברנו
בראשית בראו
האלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו
וחושך על-פני תהום ורוח האלוהים מרחפת על-פני המים
ויאמרו האלוהים יהי אור
ויהי-אור ויראו האלוהים את האור כי טוב
ויבדלו האלוהים בין האור ובין החושך
ויקראו האלוהים לאור יום ולחושך קראו לילה
ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ואז בוראי התהום והחושך
בכדי לרדות בנו התיכו אותנו לאחדות
ובכור זהותנו לצימצום התכללותינו
עשו להם אותנו זהות
ולהרדימנו בראו לדברנו עיוות
כך
בראו להם היה ברא
אמרו להם היה אמר
ראו להם היה ראה
וקראו להם היה קרא.
Comments: 0, Rating: 0

75) פשוטים והפוכים
created: 30 Dec 2019 12:27
tags:
עולם סב משותף אך לא אחד
כן אחר ואכן אחרת
גם סביבי וגם סביבך
כשנרות מדברים דבריי האשמה עצמית והשלכתה
שוקטים אכן שרפנו והזדקנו והתכלה העולם בנוחות
גם האושר וגם העושר
אכזריים ויקרים היו כל כך
עכשיו הוא רגע יקר
בואי נתהפך לאט
בואו נתהפך בכלל
נקום הפוכים ונפשוט ונדבק כאחת כאור
רק כמה שאפשר ואפשר מאוד
כך גם לאט לגדול
מהימנות נולדת רק בכנות בכנות
מותנת כל נאמנות עכשיו
בואי נפשוט בואו נפשוט
כמה שאפשר
ערומים וכנים כאור ניוולד שוב
ונילמד מחדש
להתאפשר ונתאפשר
אחרת פשוטים והפוכים
Comments: 0, Rating: 0

74) למפיה העולמית השלטת יש מספיק אמצעים ופחדים בכדי להרוס
created: 23 Dec 2019 23:56
tags:
למפיה העולמית השלטת יש מספיק אמצעים ופחדים בכדי להרוס
את העולם הזה
ואכן היא הורסת היא מייצרת ומייסרת חוב ואויבים ומלהטת
את העולם בפחממנים
ואז היא מציירת לנו לייצנים
כשהיא המחוקקת המתקנת שוב ושוב תקנים יעלים וסותרים
וכך הפחד נוזל
ופושט והפחד ליבה לוכדת אותנו בעיסת השרותים המשרתים
רק אותם את המפיה העולמית השלטת
ולו יכולנו היינו מתהפכים עליה אבל כיצד
כשאנחנו כך נצרבים נדבקים וזורמים כמשקולות
בעיסת ליבת הגיבובים היומיומית הזו
איך נתגבש
לרצון מועיל
שגם עושה מעשה?
Comments: 0, Rating: 0

73) כי מנצחים אצלנו לוקחים רק את חלקם היחסי
created: 04 Dec 2019 01:20
tags:
לאנשים הנהיים טיפשיים יותר
בסביבתם החכמה עוד יותר
רעיונות הם הדבר הזול
זילות רעיונותיהם מנפחת
את בועתם בתחליפיי הכסף
ועם עבודת צוות מגפתם
עד מותם
בנפילתם כי הנצחון רגעי וחזות
ההצלחה וההצלחה חזות הכל והכל
בדרמתיות כפייתית צינית צייתנית
והרסנית בכלכלתם במקומות המשיחיים
בהם המנצח לוקח הכל
בשתלטנותם המחוררת בה
אנחנו הטיפות
זורמים ונזרום
כי מנצחים אצלנו לוקחים
רק את חלקם היחסי.

For the people becoming stupiter
in their smarter environment
ideas are the cheap thing,
the cheapness of their ideas inflats
their bubble of money replacements and
with teamwork they become epidemic until their death
in their falling because victory
is only momentary and is the face of success and success is
the face of everything and everything is made dramatic,
obedient, cynical, destructive and compulsive in their economy
in the messianic places in which the winner takes it all
in their porous domination we are the drops
flowing and will flow because winner in us take
only their relative share.
Comments: 0, Rating: 0

72) התחלתי לבכות לראות ולבכות באור הנרות להשתוות
created: 03 Oct 2019 02:17
tags:
האבנים קרות סביבי אלימות מצטברת בי
התחלתי לבכות לראות ולבכות באור הנרות להשתוות
עם החופשיים להיות עם מספיק זמן לעשות את מה שאנחנו רוצים ויצאנו
עם עבר מוצאנו והווה פעולתנו יחד עם התגובות להן אל עתיד זכותנו וחובתנו
ומצאנו המון היגיון מוטה ומטעה עם תחביר שגוי הנקבעים כתנאי הכרחי
למוליכים שולל להתמצאויות דתיות-חברתיות ממוסגרות סגורות וממוסדות דרך
הנצחת סחרירי חסם החזרה להתמצאות בנוכח והתחלנו להראות לשנות
ולהשתנות ולמדנו את הכח המרפא בנדידה המועילה בין
הקבוצות השיוויוניות אשר איתן הזדהנו
ונהינו ציפורים ועברו המוצאים ובינינו הבנו
שהזדהות בקבוצות לא שיוויוניות היא רק של התפקיד המשפחתי הקדום
עם המעמד הקבוצתי הנוכח אשר אצלנו נשאר זמני האבנים במאי חמות
ובמאי היינו חותכים את המדרכות באולרים
ועצרנו משטרות ונהיינו חוקיים וכך מאז כבר לא הצטרכנו
משטרות כל כך רעשניות אלימות שתלטניות וחזקות כי החוקים
היו בעדנו ופחות אלימים בקבוצות השיוויונייות בינהן היינו
בנדידות מועילות
Comments: 0, Rating: 0

71) באיך מה ולמה בואו ניפעל מעצמנו ונפעיל את עצמנו בגיוונינו בהתרחבות התכללותינו
created: 14 Sep 2019 16:44
tags:
באיך מה ולמה בואו ניפעל
מעצמנו ונפעיל את עצמנו
בגיוונינו בהתרחבות התכללותינו
לו שפת הספר הראשון לאחד את מכלול האלים היתה פחות קלוקלת
היה היום הראשון בספר אמור כך
בראשית בראו האלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ היתה תוהוו ובהו
וחושך על פני תהום ורוח האלוהים מרחפת על פני המים ויאמרו האלוהים יהי אור
ויהי אור ויראו האלוהים את האור
כי טוב ויבדילו האלוהים בין האור ובין החושך
ויקראו האלוהים לאור יום ולחושך קראו לילה
ויהי ערב ויהי בוקר
יום אחד
ומשמעות הספר אז היתה על אופני התתמזגות הרבים
בשפתם מציאותם והתמצאותם
ולו פחות קלוקלת היתה שפת מנסחי ומנכסי כוחות החברה
היו הם מודעים לכך שרק בתודעתם המדינה המיועדת רק
ליהודים יהודית כי אם למדינה אין ואם כל יהודי יהודיה
אך עדיין בולע החור הגזעני השחור
בשפתם הקלוקלת בתודעתם
את מודעתם
ואכן כן פיראית פיראית הרוח
הקיים הקיים גם מתקיים
והאני רק מתקיים ביחס ישר לקיום האחר וכך
כשיש יותר אני יש יותר אחר בהתבלטות
כשיש פחות או יותר אני יש פחות או יותר אחר בהתלבטות
עד אין אני כשאין אחר באחידותנו כשזהים אני והאחר בהתבטלות
כי הדומה מצד השונה פשוט שונה כמוהו אך מצד הדומה השונה
הוא זה אשר לא כמוהו
ומכאן בשל שלילתה
הדומות
כל כך אלימה
בהתכללותה במושגי אחידותה
כמו שכבר לוינס הראה
Comments: 0, Rating: 0

70) הי רב תגיד למה החיים או האלוהים רבים ורבים הם
created: 06 Sep 2019 22:37
tags:
הי רב תגיד למה
החיים או האלוהים
רבים ורבים הם
?
Comments: 0, Rating: 0

69) האלוהים אותם אתם דוברים רבים כי אלילים האלוהים רבים
created: 02 Sep 2019 18:59
tags:
האלוהים אותם אתם דוברים רבים כי אלילים האלוהים רבים
הייה הווה הייה אוהב הווה הייה הגיוון ואל הגיוון
הזה התכוון הווה אוהב ומתכוון הייה
ואת המטמטמים המטמיעים בחנופות שוטים ועקרבים הסב
כי החור הגזעני השחור בלע
בתודעתם את מודעתם כי אין למדניתם אם
ומי שדחף לבור את יוסף היו אחיו
אני מתנתק מהקוראים אליי אחי
כי רק מקיום האחר מתקיים האני
Comments: 0, Rating: 0

68) החור הגזעני השחור
created: 22 Aug 2019 10:19
tags:
לכל מדינה אין אם אך אם כל יהודי יהודיה
ובתודעתך החור הגזעני השחור
עדיין בולע את מודעתך
איילת המשקרת יודעת
את מדינתה כמשיחית מלוכנית
ולא דמוקרטית או יהודית
ובתודעתה החור הגזעני השחור
עדיין בולע את מודעתה
Comments: 0, Rating: 0

67) הטוב שאת/ה עושה לעצמך הוא האור שלך אותו את/ה מייצר/ת והטוב הנוסף שאותו את/ה עושה הוא לאחרים והוא האור שלהם
created: 20 Aug 2019 12:20
tags:
הטוב שאת/ה עושה לעצמך הוא האור שלך אותו את/ה מייצר/ת והטוב הנוסף שאותו את/ה עושה הוא לאחרים והוא האור שלהם
Comments: 0, Rating: 0

66) כמה טימטום יש בצורך התמידי הזה להוריק שוב ושוב את הטימטום הזה כמה חומרים יש לצרוך
created: 18 May 2019 23:52
tags:
כמה טימטום יש בצורך התמידי הזה להוריק שוב ושוב
את הטימטום הזה כמה חומרים יש לצרוך בכדי
להסב רחוק ולשבת שוב כמה אלימות אדם צריך לצרוך
רק בכדי להיות מה שהוא כמה ניקלה החיוב לחייך
וכמה שנאה נדרשת בכדי לזכות באיזו זכות
נורא הצורך בטימטום
השנאה
בין הטיפות אני עף
להדביקן
לים באור ועצוב עצוב תמהיל
המירמה עם טימטום הזהויות
אשר בהשתקפות
Comments: 0, Rating: 0

65) הכרה נובעת מהחוזר ואין נושא לבשורה אין החזר לתמורה וללא שם הפתיחות הזו היא גשר בו אצא ואחזור עם עונות השנה
created: 30 Mar 2019 13:43
tags:
הכרה נובעת מהחוזר ואין נושא
לבשורה אין החזר לתמורה וללא שם
הפתיחות הזו היא גשר בו אצא ואחזור
עם עונות השנה מוכרים הדברים
על פי חזרתם איתם או נגדם ועם שאלות
העם מי ומה זורמת החזרה הבאה
ונזכרים הדברים הבאים ומתחילה הכרתם שוב
בפתיחות למנעד החוזר במיקצבו השונה ונלמד
על גשרים צרים מאוד גשרים על גשרים בלי סוף
לא לפחד ולנשום מבלי לבלבל קנאה באהבה
הנמשכת
בכל העולם
כולו כי עיקר
מופרד משאינו רק לרגע וגבוהה עד פיצוץ האנרגיה
לכלוא אנרגיה כי ריגעית
הבושה האשמה הקינאה וריגעי הנקם
והזדהות מולם ואיתם מייצרת בעיות לא אישיות ולא פתירות
עם טרף טרוף פחד האדם בכלאו שוב ושוב לזרום וגם לתת
לזמן לישון
Comments: 0, Rating: 0

64) התקווה חוזרת - hope is back #HopeIsBack
created: 21 Mar 2019 10:24
tags:
זר זריזות וזמימות הזהות והזרות הזרימות במגע
חיבה רצון וחיבוק - התקווה חוזרת
וצריך אומץ רב בכדי לקבלה
כשכל כך נורא עכשיו בזמן הפרידה
עם זימון לחזור התקווה חוזרת
המטוטלת נקרעה והשעונים המקצבים זמן התבלבלו
ויצאנו עם השעונים ובאנו מהמכאניות הטכנית
המפרידה וכופה עצמה בנו יצאנו
מהמכוניות ועצרנו לחיבוק חיבה ורצון
וניראנו וזרמנו וזכרנו ובאנו למקום אחד
להקוות לראות
להראות לגעת
ולחבק ולשאת
תקווה חוזרת

A wreath of quickness and conspiring identity and foreignness
flowing in a touch affection willingness and a hug - hope is back
and it takes a lot of courage to accept her
now when it is so terrible in time of separation
with an invitation to return hope is back
the pendulum has torn
and the allocating time clocks gut confused
and we went out with the clocks and came out from the technical machinery
that separate and force herself in us we went out of the cars and stoped
for a hug and affection and a will
and we were watched and flowing and remembering and we came to one place
to be formed to see to show to touch and hug while lifting this
hope is back
Comments: 0, Rating: 0

63) Time is an invitation to match - זמן הוא זימון להתאמה
created: 10 Mar 2019 14:20
tags:
זמן הוא זימון להתאמה
זמן תודעתי הוא ציר ספירל אשר טבעותיה הם זמן חוויתי
בעוצמת הזמן החוויתי המירבית נמצא הפוקוס התואם את העכשיו
ובמחצית עוצמת חווית הווה נמצא מפגש סוף חוויות העתיד עם העבר

Time is an invitation to match.
A conscious time is a spiral axis whose rings are an experiential time.
At the maximum experiential intensity of time, the focus matches the present
and at the half of the intensity of the present experience is the encounter of the end of future with the past experiences.
Comments: 0, Rating: 0

page 1 of 41234next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License