poems
Screenshot%20from%202015-07-25%2023%3A38%3A41.png
lang.png
דבר, בשלמותו איתו אינותו. האין, פנייה ללא יחס, השונה מהלא, אשר הוא פניית דילוג בין מובחנים בתוך מערכת ייחוס. וואבי-סאבי. אמונה, חוויה שמעבר לידוע. קידוש, הזדהות אל המעבר לעצמו עם שלמות וכנגד חילולה. האל הוא מושא פנייה והאלים הם מושא פניות שכאלו, כאשר סמכויות בין הפונים והמפנים מגשרות בין, או חוסמות את, מערכות הייחוס האלו. הנוכחות קיומית והיא מערכת ייחוס ללא מקור סמכות ובנוכחות, האומץ מנכח והפחד האפשרי הוא מחסימת גישור, כאשר בלבלת היא המקור למושא בלתי תקין המיוחס באופן שונה בין לפחות 3 קבוצות המייחסים אותו כרעש, עיקר, או עקר וכאשר הפלשת חודרת, מפתה ומהפכת בין מיחסים שכאלו. למשל, כמה אדונים למתפלל אדוני?

תמיד שלום בן אדם
אנחנו שמים כאן
בארץ שם
שמים אנחנו
כוללים את ורבים קדומים ונוקבים מ
אנשי שבט יהודה ויהודיותם
הכיתית
שיבטית
חצצנית
אפליתית
משילותית ובעיקר
מלוכנית
מבית בן רות המואבית
עסקנית ומתעסקת בקדישות ובעיקר
באפליה ועליונות
לעומתם אנחנו
עם שם בארץ שם
סימטריים עיברים כערבים
מזוהים על פי חוויתנו
מהימין אל השמאל
עם שם
עם פועם

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם (הנה דוגמה לשיר קטוע מהם). אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

108) בשקר הנצח
created: 01 Mar 2024 05:49
tags:
בשקר הנצח
איך זה קורה לנו
ובאיזה עולם
נחטיא ילדים
במדים
בשם מי
ובאלו מדי ילדים
רוצחים
רבבת ילדים בסבב ברצף רב סבבי
בו בין חצי לרבע מהמתים ילדים
רצף נוראות מכפיל יוהרת הנקמה
המוכפל כל סבב בשקר הנצח
ביחד נתנצח שוב ושוב נחוג
למאכל נבלות סביבנו
בריק שכוח הרק
כך לכך או מכך ורק
לרגע מוסתר רק
עבור המשהו ואל המשהו
הוודאי כל כך וודאי
שלא מעבר לכך
נשליט
אטימות במשילות קיומים מקבילים
קרובים רוטטים קיומים אשר כמעט אבל לא
נוגעים קיומים מקבילים בקומות שימוש נפערות
בגידול העדפות הפערים הנימהר עוד יותר ונימכור שליטה בידע
גנוב המקודש באימרות אחרים החוזרות
ותוקפות במשולש המתהפך בשקר הנצח כאטשת בכי מין וצחוק
ואוחזות בזנב הנצח
אותו לא ראינו וכבר ידענו
כי היתה האמונה חוויה
שמעבר לידיעה וגנבתם אותה
מבלי ללמוד
ולימדתם אותה כאילו היתה זהה אך הזונה כבר לא זהה
והיתה אמונתנו ריקה וזרה כגופנו גוף ממנו לצאת כי
מי הפעם אנחנו ואת מי תנצחו ונתנצח ברצפים
נמהרים וצפופים עוד יותר
ונהרג ונהרוג ונגדע בטווחים גדלים יותר ברעשי קול
וקרינה מזון אקלים ואוויר נירבים עוד יותר
והיו ונשארו הרעשים לא חולפים לא נגמרים ולא גמורים
בשקר הנצח.
Comments: 0, Rating: 0

107) איך זה קורה לנו רצח ילדים במדים
created: 19 Jan 2024 00:41
tags:
איך זה
קורה לנו
רצח ילדים
במדים
מכפיל יוהרה בסביבות שלושים
כאשר מחציתם ילדים מכפיל
המוכפל כל סבב
ארורה הנקמה
המנכרת וממכרת
איך זה קורה לנו
דילול אחוז מאוכלסיותם
עקירת מיליון
ויותר מביתם
ארורה המילחמה
גם ואף אם עוד לא הושלם
רצח גרוש או אילוף עמם
איך זה קורה לנו?

https://t.me/about_namzezam/62
Comments: 0, Rating: 0

106) אל האין אתה אני האחר
created: 16 Jan 2024 22:54
tags:
אל האין אתה אני האחר
גולמי כמו בשר חסר פניות ופנים
מתחבר ותהודה ענקית המתמלאת
רעד חם קול רועד רוקד ומושלך
אדום וחזק
רואה פילים
לבנים ולאט
כשהאין עוד
גולמי יודע
שהאין הזה
הוא החופש
בחושך הזה
Comments: 0, Rating: 0

105) הווה הייה הווה אתה מאבד
created: 27 Oct 2023 17:11
tags:
הווה הייה
הווה אתה מאבד
אובד ורואה הווה
הייה הווה ופשוט
הפשוט הניפשט
וניגע וניחבר
גם מעבר לעצמו
וגם המקום מאליו
כך גם אינו מתכלה בלבדיו
הייה הווה לח דומע ונושם גם עכשיו
כשעדיין דם תינוקות נישפך ועוד
תינוקות נילדים כי תלויים הדברים
בנו ולחים מרגשים ומרגישים החיים
את הסובב בנו ואותנו בסובב
וכבר לא רק סתום ורועש הסובב
עד כמה ועד מתי עוד
נישפך וישפך
דם התינוקות
ומי בקלות כל כך
שוב ואפילו
לא שמו ליבם
להרג התינוקות
הנימשך
הווה הייה
הווה קשוב
ומתחדש לרגע
המתארך
גם מעבר
לעצמו
הווה גע הייה
הווה הרגע הזה
Comments: 0, Rating: 0

104) שמי בארץ שם וייעודי עדות כאב זו
created: 26 Oct 2023 07:56
tags:
שמי בארץ שם
וייעודי עדות כאב זו

הנה
מחצית גופי כובש
ובו הביטוי כובש אסור
כשמחצית גופי השניה כבושה
ואני בעמי
עם שם בארץ שם זו
ואנחנו קדומים ורבים ומכילים ברגשותנו את עצמנו עם האחר בכאבנו מעבר לכעס
ןאנחנו מבינים מימין לשמאל את ההונאה המוליכה בנו את חלקינו למלחמה בעצמנו
וכואב הגוף הזה מאוד
ויתרפה הגוף כשנגלה את מוצאנו ללא עליונות או יתרות שמים אנחנו בארץ שם זו.
Comments: 0, Rating: 0

103) אנחנו שמים בארץ שם רבים קדומים ונוקבים מאנשי שבט יהודה המלוכני
created: 24 Sep 2023 23:42
tags:
אנחנו שמים
בארץ שם
רבים קדומים ונוקבים מאנשי שבט יהודה המלוכני מבית דויד בן רות המואביה בית מלכות המואבי
עם שם בארץ שם
סימטרים עיבריים כערבים
מזוהים על פי חוויתנו המרכזית
שפתנו
מהימין אל השמאל
עם שם
עם פועם
https://twitter.com/namzezam/status/1706064508240716012
Comments: 0, Rating: 0

102) הפופיק של תלאביב לד
created: 02 Sep 2023 11:48
tags:
ריקות בבדידות במכוניות ענק
בין ציפרורים שלא יגמרו
עם צפיפויות ובין ריווחים לפרקים
תל אביב לד
עם מצלמותיה למי
חגורת מגדלי הענק המסכים וחסמי זרימות האוויר שלה
ולמי עמודי הענק העמודים
עם פופיק
מתחת לגובה עינינו
אשר מזילים עוד יותר את אבטחת הנתינים
הנתונים אותנו
העדים
עם השמים בארץ שם עם שם אנחנו
המעידים ומודיעים על השתלטות עויינת
של נתיני שבט יהודה המלכוני
עלינו ואנחנו קדומים פה בארץ שם לשיבוטי שבטי המלכוניים
קוראים כותבים ומבינים
מהימין אל השמאל
נשארים פה בכאב
להעיד
Comments: 0, Rating: 0

101) האפרוח הצהוב
created: 23 May 2023 12:49
tags:
בדרך לירושלים בכיתי נזכרתי שכשהייתי
בערך בן 4 הלכתי עם חבר הורי לעבודתו
שנקראה משהו כמו
איזון חקלאי הוא לקח אותי
לראות והייתי גאה מאוד
ואז ראיתי ארגז ענק
אליו נשפכים בארגזים קטנים
אפרוחים צהובים
הצווחים את נשימתם האחרונה
זו הצפיפות עד מוות
שעלתה בי
כשיצאנו
מהתחנה המרכזית
וזו הטראומה שלי
אז שאלתי למה הורגים אפרוחים
והוא אמר שלא יהיו יותר מידי
כזה סוג של דילול וכזה מאז
אני האפרוח הצהוב
Comments: 0, Rating: 0

100) עגלדגל זהבכזב שכזה
created: 07 May 2023 11:01
tags:
זהב הכזב
וכזב הזהב
עד
את הדומה
שבין ע' וד'
דע
גם בין
עגל ודגל

מהרגע שיש מגבלות מזומן, עד אין מזומן כלל, אך כבר יש (רק) כסף דיגיטלי גלובלי ומונופוליסטי, מבוסס זהות דיגיטלית מוצלבת עם זיהוי פנים עי מצלמות רחוב ועם סים העוברים ושבים, בחוות שרתים ענקיות שצורכות חשמל פחמני או אולי ירוק, אך תחת שם חמוד שכזה כמו תובנה מלכותית/מלחותית/מלאכותית, או כל שם אחר, יוכלו ויעשו בעלי הגישה לשרתים מניפולציות שליטה אשר המונופול הגלובלי של הכסף יהיה בידיהם הרוחצות עם בעלי הגישה למכונות הנל.

האם על כן, מכונות אי, המצלמות, ההצלבות וייתר הטכניכות הפולשניות, הן לדעתך ראויות, כאשר ידיים לא ראויות יכולות להיות בעלי גישה עליהן גם אפילו רק בדור הבא ?

אנא הסתכלו בעיני ילדכם כשאתם עונים על שאלה זו.
Comments: 0, Rating: 0

99) לא אדוני הם (רק) אדוניך ומי
created: 04 May 2023 15:41
tags:
לא אדוני הם (רק) אדוניך ומי
שדוחף את אחיו לבור הם בני
ישראל אשר בינהם אנשי המטה
לא יודעים את אשר מעליהם
אך יודעים שבמדרגם אדונהם
יודעים מה הטוב לצייתנים העושים
לפני ששמעו והפנימו או הבינו את מעשיהם
כי הנחש בפתתו שיקר כי אלוהם בבוראם
נוגעים רואים יודעים ואז רק לפעמים
אכן מוטב להם כי עץ ידיעת טובורע
אינו עץ ידיעת אדונהם עושי הרע להם
Comments: 0, Rating: 0

98) כי אין אדונים אליהם תיפנו חיזרו
created: 28 Feb 2023 02:17
tags:
כי אין אדונים אליהם תיפנו חיזרו
נא לעצמכם
בני אדם
פשוטים כאן
מתכלים ומתפנים הננו
אז ידברו
בני האדם
אל בני האדם
אז יפרדו מתפקידהם
עליהם עוד יתנו הם
את דינם
אז יכבסו
בחום דמם
את בגדהם
את תפקדיהם
ואת פניהם
הבוגדניים אך אז ידבקו בסימליותם
הפשסיטית ילדהם ויקצינו ילדהם עוד
עד ינתן דין המפלים
אין אדונים אליהם
יפנו ואל האין אל
הזה עוד פנו ויפנו שוב ושוב
באדנות ובאימורת נצח
פיתו ופנו ובאימרות נצח ורצח
שיקרו ונדבקו מלכויות המשיחיים
כבניין קלפים חולים ומקופלים ודביקים יתפרקו
מתפקידם מותשים וכתושים

היום בהפגנה בחיפה
הורדו באלימות לפחות דגל ושלט

שוטר יקר אני מדבר עם האדם שבך
האדם שבחר את תפקידך להוריד דגלים מסוימים
אך להרשות אחרים
תפקידך פשיסטי
במשטר פשיסטי
המוגדר על פי הפליית הסמלים והסימליות
בה הוא נוקט

פשיסטי גם אם חוקי הוא פשיסטי
וחלולה פוליטיקת הזהויות המחללת
את המזדהים עם תפקידם
Comments: 0, Rating: 0

97) חיות אנחנו אחיות
created: 03 Feb 2023 12:59
tags:
עכשיו דברתי עם ג'וק
חיות אנחנו אחיות אמרתי
ולקקתי
איצטרובל גדול כבקבוק
אחר כך מצצתי אבנים
ונרגעתי בהצטמררות
ומאז המגע מקום
המקום נגע
וההתמצאות
מערכת הנותנת
מקבלת ומתכווננת
על פי שיעור
הרעש הלבן
שבין ספי
שפות הדברים
Comments: 0, Rating: 0

96) לא מיקרי - השיטה כיום
created: 02 Jan 2023 05:38
tags:
לא מיקרי - השיטה כיום:
קואופרטיב כנסת ישראל, כמו כל פרלמנט בעולם,
משמש לקרנות מזבח הח.ח.ח. - חסות חיסיון חטא.

האוחזים בקרנות מזבח הח.ח.ח משומשים ע"י גורמים
אשר עוינים אנשים ומדינות,
אשר פולשים וטומנים מלכודות משילות וחוב
ואשר מתכנסים תחת הפורום הכלכלי העולמי והאגנדה 2030.

האגנדה 2030 נחתמה לטובת המעטים והדשנים המנהלים את עולמנו
דרך מימון מוסדי של רובנו המושקע בחברות ותחרויות מונופוליסטיות,
אשר מוזגו ונרווחו מהפרטת נכסי המדינה והפרט
ואשר נשלטות עבור בעלי הסלע השחור.

שליטת בעלי הסלע השחור נעשת מתוך
הפרדת הבנקים המרכזיים מכל שלטון,
תוך כדי הנחלת יתר חוב בסינכרון עולמי
של אותם בנקים מרכזיים ודחיפת רעשים לבנים,
העלמת משאבי מידע וזמן ודחיפת דחיפות מיני
חרום מזיקים עד אין פשר, אין ריבונות, אין פרטיות,
אין התפתחות, אין רכוש, דעת או רחמים,
מלבד שליטת המכונה אשר לשליטתה קבועה הוראתה -
היו לה אור המאושרים.
Comments: 0, Rating: 0

95) הנאה זכרונה ושיחזורה במחזוריות
created: 18 Dec 2022 20:13
tags:
הנאה זכרונה ושיחזורה במחזוריות
הוכחת והנכחת סבירותה מרגילה ממסמרת ומקבעת
את הכמיהה
האחזות וביזבוז
האמונה
בקיום הרציפות
שבמשך אחד ונובע
מתחזוק אפשרויות ביטול החלקיקיות
וחוריה הפעורים ומפרידים חלקיקים פעורים
בין לבין
אמצאות ואמצעי משילות שלילה ושליטה שבגירוי שלטי
מטרה ריקה חסרת משמעות תכלית או תוחלת
מלבד שיטת סיחרור שיחזור ההנאה מתוך
תוכי זכרון המטרה מטרה היא אמצעי שליטה
הממשמשת ומממשת משילות והמשילות תאגידית ושקופה
לובשת ומחליפה אנשים עבור מושלים נפחדים הסגורים
במכלאות הזאב זאב
זב הזהב מטרה
נקובה בשמה מטרת
ההה thethethe
על פי הדיבור החדש
הממוחזר יומית מ1984
בממלכות מכלאות הנדלן
על פי דרוג חברתי נשלט
במכונה העליונה מאדם וללא אחריות
Comments: 0, Rating: 0

94) צמחים עדיין אנחנו צומחים וחיות אנחנו אחיות טיפות
created: 24 Nov 2022 20:01
tags:
צמחים עדיין
אנחנו צומחים
וחיות אנחנו
אחיות טיפות
וזימון מזדמן
שנוצרנו
כשיצרנו עכשיו
לעכשיו
אשר אין מלבדו
וזורם החול
גם המוות
כחול עכשיו
קפוץ מתוק
הזמן שיחפוץ
וגם הצבירה
תחלוף
הנה גלים
אנחנו אליך ובך באים
אדמה
Comments: 0, Rating: 0

93) כד קטן שמונה ימים בין החיים
created: 11 Nov 2022 00:34
tags:
שמונה ימים בין החיים
את זוכרת את חווית הקורבן
בתינוקך כשחתכתם בי
את ברית קורבנך ועשיתם
בזיכרותי למולך קהילתך
כשנתת אותי כך לעולם לקהילתך
וסימנתם את ברית מילתכם
בגופי כבבקר ללא הסכמתו
כחפץ זרוק לעולמותכם
כשכך עוד עשו ועושים כולנו לכולנו כי עם נבחר כי
אנשי טראומת המילה בבריתם הבין דורית
אנשי משילות ומלחמה שכירי
ההרס
ואוכלי החרב
עכשיו אנחנו
זממנו ועכשיו
זמננו ושברנו את ברית אברם
הפטריאכלי העוקד כששוב אנחנו חוזרים
אל יומנו השמיני אל רגע המגע הכואב
אל תחילת היות בין החיים אל מצב
ההיווצרות העיצבי בנו
בגופנו הקטן
אל הצרחה לא
למשך
טראומת הקורבן
לא לקורבן הניתן למולך קהילתו בברית המילה העברית
לא לעקדה
לא להקרבת האחרים
ולא לפטראיכליות המולך המולך
על האחרות והאחרים בבריתם במילים.

A small flask for eight days between those who live

Eight days between those who live
you do remember that victim experience
in your baby when you cut me
in my masculinity to make your
sacrificial covenant for your community Molech ruling
while you deliver me just like this for ever to your community
in my body you did mark your circumcision a word covenant
as a cattle without its consent as an object injected into your worlds
and as still this is what we all did and are doing
for all of us as we are such
chosen people because
such word trauma people who are
locked in their intergenerational alliance
being governance military and war personnel
hired for destruction and the sword eaters
such people we are becoming and now it is us now we conspire
now is our time as we broke the Abram covenant
the patriarch who bind his son when again we return
to our eighth day to the moment of such painful touch
to the beginning of being between those who live
to the nerves formation state in us
in our little body
screaming no
continuity of
the trauma of
the victim
no to the sacrifice given to the Molech ruler of his community by the hebrew word covenant
no to son binding
not to sacrificing the others
and no to any patriarchy of the Molech ruling over
the female and male others due to their alliance by words.
Comments: 0, Rating: 0

92) כשהאין המוצב לפנים גולמי
created: 28 Aug 2022 20:44
tags:
כשהאין המוצב לפנים גולמי
זה בגלל שאתה כמו שאני חסר פנים
זה בגלל שלפניו היה אין אחר
אשר לו ואותו אתה חייב
היה זה האין שאחז
כלומר היה בו אני אשר ידיו אבן
ואשר בידיו אותך אחז כשבפנייך ניצב אין
ערום גולמי כמו בשר
אתה מוצא עצמך
קול רועד אתה תהודה
ענקית שתוהה ומתמלאת
רעד חם לאט אתה נוטף אתה רואה
פילים לבנים רוקד ומושלך
ואדום וחזק נוגע וגומע
אתה חם ויודע שהאין הזה
הוא החופש בחושך הזה
וכך אתה נשאר
ישיר ומשוחרר
לזמן את הנשאר
אבל לרוב
לאין שמות בך
וכשאתה ניגלש השמות משתמעות ממך
כך שהאחד תוחם והופכי משלים או מתחרה לאחר
כשאנחנו מתהווים
מאשרים או שוללים
האין מתזמן וקוצב
אותנו איתנו ובנו…
Comments: 0, Rating: 0

91) מה מודעות הזן
created: 20 Aug 2022 03:33
tags:
יום יום שעה שעה דקה
דקה מה מודעות הזן
של צופר החרום או האופנען
על התינוק שליד
גירוי המכונה תחת
אשכי האופנען או
דיכוי האדם תחת ניסויי
הבהלה נתק ובלבול האדם
לעוד רגע
חרום מאורגן?
Comments: 0, Rating: 0

90) מתפרקים ומזדהים בקצרים
created: 27 Jul 2022 12:18
tags:
מכאניות אנושית ממתי לאן ומהיכן נייהנו לבושים מכאנית
מתפרקים ומזדהים בקצרים למישכנו במתכונות אלימות
המייצרות תדיר כמו מכונות דיסאוריינטציה סביבתית
שיבוש התכללות התכוונותית
בכוונת ההפרעה
בכל האפשרויות התכנים והתחומים
מצלמות פשוט לא מבינות וכך גם התעודים
ומכונות למידה סטטיסטית אינן אינטליגנטיות
גם בבהלה
כששרלטנים ושתלטנים לקניית רגע סמכותיות טלפתית
מזייפים כוחניות וניתוב לשוני עיצבי
וגם כשהאנושיות עוד יותר מזויפת מכאנית
וכבר אנחנו המבוהלים מסתגרים ומתנהלים
בין סיכונים ויתרונות כשאנחנו מוסללים
אחרי כתישה שבאה אחרי התשה
עד מנוחה
בציות למכונות המדברות כמונו
כשאנשים מדברים עם מכונות
וניהים מכונות מזיפות כאילו המכונות
חכמות ומחכימות כאילו מכונות מבינות
אותנו בהתנהגויות עוד יותר פשוטות
כשכבר את המכונות אנחנו לא מבינים
מכונה זה דבר מטומטם
והמכונות ברובן וביעילותן
עובדות בעיקר עבור מיעוט אדוני שיבושי אקלים
העולם הזה וילד אני והתפשטתי מהיום
לפניכן ואיתכם הנה כזה
ערומי
Comments: 0, Rating: 0

89) אור רך חמים ולח
created: 19 Jul 2022 23:20
tags:
אור רך חמים ולח
ניקווה במהירויות השלמה
מיידיות אנחנו נרטטים
ומתקרבים יותר נרטבים
בפירצי ושיפכי האור
עד בינינו ובנו זורם אור וזירמי האור אנחנו
ואנחנו כל הצבעים והשונות כוחנו
והסובלנות דרכנו והעבירות
העוברת ומתעברת בשמה אנרגיה גם היא
אנחנו בנו ודרכנו
Comments: 0, Rating: 0

88) לא נשכח וכך נסלח נשנה
created: 21 Jun 2022 11:41
tags:
לא נשכח וכך נסלח נשנה
כך שלא ישנה
עיוות המשילות
ההוזה מאחזת ואחוזה
בפחד הלם ואלימות
המבודדים מבלבלים ומשתקים
אותנו

ולכל חברה, אחווה (סולידריות) יכולה להיות פתוחה/מכילה ושימושית או מדירה והרסנית, פלגנית ומקצינה
והישראלים נוטים לאחווה מדירה
והשינוי אפשרי ואנחנו השינוי הזה
השונות כוחנו והסובלנות דרכנו
כי כל הצבעים אנחנו אור
מול העינוי וההונאה בניסוי שליטת המכונה במכלול החי הכולל גם את בני האדם במדרגים חברתיים דורסניים ומדירים
.
Comments: 0, Rating: 0

87) הודעת שגיאה
created: 09 Apr 2022 15:13
tags:
לכל המשווקים ומנהלי המוצר
בכל מהלכי תקשורת ניהול וכפייה
הודעת שגיאה מערכתית
הייצור עדיין נוצר
האדם עדיין נוצר
אני עדיין נוצר
אך לא כן כל מוצר או שרות
אשר תכליתם שיעבוד כמו למשל
להשאת רווח בעלי תאגידיים אוליגרכים מלוכנים או מורמים מפלים אחרים.
Comments: 0, Rating: 0

86) בין ערווה ללבוש בין ערות לשינה גבולם להרס בנו נתון בתבונתנו
created: 05 Apr 2022 08:39
tags:
בין ערווה ללבוש, בין ערות לשינה גבולם
להרס בנו
נתון בתבונתנו, בתבונתנו
היכולת להתבונן בם ולהפנימם
וכיווני עיני היונים
לצדדהן, בריבצן הן בתקשורת אישונים
עין בעין יונה או בסובב
כך שכשאישונהן גדלים, באחת
הן מסכנתן כבר במעופן, אלא שאנחנו חצויים
וסמויים גם לעצמנו וחלק בנו כבר מורגל
ומשרת אדונים זרים, מנוכרים ואטומים
אליהם חלקנו פונים בשם אלוהים
הנועד לעלות את הפונים
מעל אחרים
בעוצמה
כשעוצמת פנייתם כצעקה, קריאה, פקודה, צפירה והפחדה
מונוטונית ללא תכלית או תוכלת, אשר חוזרת
בערות תמיד אטומה, נבערת ומתיישנת
כבר שלושים שנה
ללא תוספת גשם
זורעים כאן מעלינו
רעל מתכת כאלומיניום
ממטוסי הטייסים המעולים כל כך
בני האמהות הגאות כל כך
זורעים רעל המייצר עננים שטוחים
מעל ריכוזי אוכלסין ומגובה רב
ושלא כמו מנמיחי הטייס המרססים עבור גידולי החקלאות המהונדסת
עננים שטוחים
הנעורים משדות האארפ, עננים הנזרעים
עלינו ללא הסבר, נואותות או שקיפות, לענותנו, כי להם אנחנו, בני האדם
שדות ניסוי, ענני חממה והקררה
לעוטפנו בחנק ולמסללנו בסחררות
כביכול מרצוננו, אך ללא הבנתנו
בהזרקות או בריסוסי
רעל השיבוש
הגנטי החדש
ללא בושה
בין ערות לשינה
בין ערווה ללבוש גבולם
להרס בנו נתון בתובנתנו
ללא פחד
בפשוט להיות
התבוננות בם
להתבנת בם
כמראה
ולהפנימם ולהזכירם
ולנו להתעוררות
כי לא כל מוצר או שרות הוא מסר
ולא כל צורה היא סמל
אבל כל דת מדינה היא פשיסטית
ובה האלפחד הבא נשאר בנוכחותו
הלא אלימה
באמת הדברים
עצמם
הנה תיראו
FRWaDoTXIAITHAD.jpeg
Comments: 0, Rating: 0

85) המתמזגים באומנויות הניצג
created: 04 Mar 2022 02:42
tags:
שלום לאלות המלחמה פריון וצייד
הנאמנות האחיות לבעלות
ובנות הפנייה והמפנה אל
שלום לעינויי הענתות בשלום
הקשבנה ברמת גן בלילות
לתנים המתעוררים ליבבות הרגע
האומרים הוהוהו גם אני כך וככה ופה
אנחנו הצבעים השונים מקבוצות שונות
המתמזגים לומדים ומתרגלים להיות אור
ואיתנו השאלה מה זה זמן המדברת איתכן ערומה לאחור
אנא הנחנה בזימון הזה לניצחונות הרגע ולרצח
שחררו גולגלות ודם ובואו בתחבולות השלום
באומנויות הניצג הנעשות תוך שיתוף הקהל
בהתרחשויות המייצג בארץ זו כי
כיום אנחנו חיים בעידן משבר זהויות עמוק
משבר המתאפיין בצימצום התקשורת בינינו
לדיון על תוויות המסמנות אותנו על פי שיוכנו
ומכאן להיבדלות רדודה
לאלימות גוברת
ולחוסר משמעות חיינו
ככל שהמתימרים לייצגנו מתעסקים
יותר בברירות הניתנות מבעלי כוח ספורים
אשר מונגשות ע"י מומחים לנתינים הרבים
ופחות בבחירות האפשרויות המיוצרות על ידנו
איתנו ומאיתנו האזרחים
לכן בואו אלינו ואיתנו
הגיוון כוחנו והסובלנות דרכנו
אנחנו המתמזגים באומנות הניצג
פותרים אתגרים בארועי סובלנות שבועיים
במרחב הפתוח סביב אוהל/י טיפי
וגם עליכן ואיתנו השלום
והביאו ובא שוב ועוד שלום
https://desegregation.net/
Comments: 0, Rating: 0

84) אנחנו נשאי ופורקי זרע מדבק זכרון
created: 26 Jan 2022 15:07
tags:
חושב על ומרגיש את גלי המשפט
אנחנו נשאי ופורקי
זרע מדבק זכרון
כשמביט במים
בבואתי בסובבי
אני כמו תנים
המתעוררים מחלומם ליללותם
בהתפקדותם לפרקים בלילם
אנחנו אני אומרים כן
כאןגםאניכאןהווהואםגםכןגםלווגםלאגםכאן
כמו יונים רדומות עין בעין פתוחות
לכל כיוון עד ביעף
מעופן כמו טיפות חמות
בהתפרקותן הכל וכולנו
נשאי זכרון ופורקי זכרון
מפה לפה כנמלים דרך סיפינו
השונים ותמיד בשפות שונות
Comments: 0, Rating: 0

83) תנו נוכחות זה כבר הכל
created: 22 Dec 2021 00:37
tags:
תנו נוכחות זה כבר הכל

ריתוק המונים החווים התקדמות
משותפת כך שחוויתם מותנת
בנירמול כפייתם - היפנוטם
תוך התמכרותם למקור חוויתי רציף ומשתנה אחד
הנתפש בחוויתם עיקרי מוחלט וכולל
ניתן לעירעור ועיקור
דרך מצבים בהם אין רציפות השתנות התקדמות
שיתוף ו/או הכרח ויש חריגים ו/או חלופה
ולכן גם בחירה

כך למשל ארוע גשם כרמל היה
לעוד מסע הפחדה עבור שליטה
בדיוק כמו הזרק את ילדך אך
הפחד כבר איבד מעוקצו כי הזעם
על הולכת השולל גובר ובא
דווקא עם חמלה ואהבה
אוי הנשארים מהופנטים המסכנים
עדיין חולים
והוחלט על איכונים
סלולריים בניסיון לעקוב אחר מגעים
של מאומתים הנושאים עוד ווריאנטים
ולאחר שמשטר המשטרה נתפס אלים
פצה הוא את פיו לאמר
הם שרפו סוס

אך אולי שרפו חמור ולא סוס
חמור עליו נדלק המשיח
או אולי דוברי משטר המשטרה הזה
הסניפו מנת יתר של חומר רע במיוחד
אולי אך לא חמור ולא סוס נשרף וכן
חמישית מארבעים חוקרי מח"ש
עזבו בתוך חצי שנה
כי בכל פעם ששם של קצין בכיר עולה
ממש מחפשים דרך להימנע
מחקירה
מי כבר מאמין לכם
צילומי הפרש המצליף במפגנים לא פוסקים ברעננה
היתה אכיפה בררנית בין שתי הפגנות
אחת של עשרה ביביסטים אליה הגישה היתה חופשית
והשניה שלנו צפופה וענקית נגדכם דיקטטורת הקורונה אשר אליה
כל הסימטאות היו חסומות והגישה הרגלית
היתה ארוכה ומתישה
הרני משווה את תופעת גיוס הסדיסטים
המכוונת לאלימות מוסדית של
הנאצים זו שבאבו גרייב ושל משטרת רעננה
חוזר ואומר גיוס סדיסטים ללא מבחן
אנושיות מכוון לאלימות מוסדית
וכל מוסד המרשה לעצמו לנרמל אלימות
באמצעות סדיסטים וללא
מבחני אנושיות ברי תוקף
הוא מוסד בר השוואה
וחולים הסדידסטים וחולני גיוסם

קיומנו בנוכחות
כוחנו בגיוונינו
דרכנו סובלנות
כשאנחנו בונים
את המסה הקריטית
אנחנו הטיפות
ואין מי שתמשכו מאיתנו בכדי להזיז את הים שכבר הננו

תנו נוכחות זה כבר הכל
Comments: 0, Rating: 0

82) מגןקרס (הרוטשילדים)
created: 18 Nov 2021 10:27
tags:
הסימנים המשוננים המשומשים
כנשק האנשים המתקרבנים
לדברים אלימים
סמלי
המגן דוד וצלב הקרס המתאחדים בסמל
מגן הקרס
אשר את תמונותיו אנחנו שורפים
בכדי להפנים את שחרורנו מהאלימות
המוטבעת בנו
על ידי סימלי מאצילי אזורים המנצלים אנשים
בדעת מעצבי לוחשי ולשי דעות קהלים
המשתמשים בסימנים המשוננים
באופנים חודרניים ויהירים
המשרתים
את פורום קוהלת ואת
הפורום הכלכלי העולמי של
הרוטשילדים ממני המלחמות
magenkers.png
כולל השואה והיטלר
ואשר הם התורמים לגן הוורדים החולש מעל הכנסת ומשרד האוצר - הרוטשילדים (כאן מציריך) אשר על שמם שם הרחוב המוליך אל הכנסת
IMG_20220216_112100.jpg
ביהדות, הסמל מגן דויד הופיע במספר בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל בתקופת בית שני ואחריה, אך נראה שללא כל משמעות מיוחדת, שכן הוא הופיע לצד צורות נוספות כדוגמת הפנטגרם (כוכב בעל חמישה קודקודים) וצלב הקרס, ולא בין הסמלים היהודיים המובהקים של התקופה ההלניסטית... חוקר הקבלה גרשם שלום קבע בספרו "מגן דוד, תולדותיו של סמל" כי המגן דוד אינו סמל יהודי ולא נזכר כלל במקורות יהודיים גם בזוהר ובכתבי האר"י ונספח ליהדות במאה התשע עשרה... קהילת יהודי פראג הייתה זו שהפכה את מגן הדוד לסמל יהודי מובהק. בשנת אלף שלוש מאות חמישי וארבע העניק הקיסר קארל הרביעי ליהודי פראג את הזכות להרים דגל והם בחרו בסמל של מגן דוד. שימוש נפוץ במגיני דוד לזיהוי יהודים מופיע לראשונה בציורים מתקופת שלטונו של רודולף השני בפראג. מהמאה התשע עשרה נפוץ הסמל מגן דוד גם בחותמות של יהודים ועל פרוכות של ארונות קודש, ובהמשך הפך לסמל המזוהה עם היהדות ועם מדינת ישראל..
Comments: 0, Rating: 0

81) ארץ מכוערת ועשירה ארץ עשיריה ארץ צייתנים חיילים ותעשיית הכפייה
created: 17 Aug 2021 00:23
tags:
ארץ מכוערת ועשירה ארץ עשיריה
ארץ צייתנים חיילים ותעשיית הכפייה
ארץ תעשיית הנשק והמלחמה
ארץ חולים חולה הארורים הממררים במסכה
אין בה חמלה
ארץ שוטרים ואחיות
רוע הלשון ולב המדון
מבלי להבין ומבלי להרגיש
ארץ הפקודות ועבור
מה לי לך או בך ארץ השקר את השקר לנצח מנצח בך
למה לי להאמין לאנשייך הכופים פצע בפנים
לאנשים אחרים
אנשי מסכה שמעו טוב
לי תשלום הקנס
מעכשיו לעולם
וגם כשבהכרח אנשי המסכה אלבש מסכה
לכשאראה אישה או איש במסכה
אזכור את השיטה
המגולמת בשוטרת הפולשת עם אקדח
למקום סגור אשר בו הוסתרה מצלמה
לקנוס להפחיד להכריח ללבוש
את שקר המסכות הזה
בכדי להטחן אחר כך שוב ושוב
בהזרקות
Comments: 0, Rating: 0

80) ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים
created: 17 May 2021 09:47
tags:
ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים
מיעוט סוחרי נדלן
ייצרני וסוחרי נשק סמים
וסייבר פולשני
מקדשי שנאה
רואה בטבע מוות
בוצע בטבע מוות

ורוח החיים על פני המוות
בשקט שותה אור ומים בדמעות הזמן
הינו טיפות אגם
חם ובא שוב האור
וידענו והעברנו בינינו
את הטוב ומאז טובים החיים בשקט
על פני המוות גם לנו וגם איתנו

ורוחות רפאים המה מה שתגידנה
כה יהי שקר המלך ומלך השקר
משיח השקר ושקר המשיח
המדיח
רוחות רפאים המה
אנשים ריקים
ונשים שומרות שקר
בעוד יום ללא חוויה
ילדים בני עשר לומדים רובים ומאבדים צלם אנוש רוחות רפאים המה

ורוח החיים בשקט על פני המוות שותה אור ומים
Comments: 0, Rating: 0

79) לשונות העצים עלים רוטטים
created: 17 Apr 2020 15:04
tags:
לשונות העצים
עלים רוטטים
ללילות יללות
התנים נתפשט
נואהב ונתחבק
ערומים ומלקקים
ובאה השמש
ואכלנו פירות
ונמרח חמים
אור השמש
על עורנו
והיה הגוף
טוב והיה
לגוף טוב
ונירפאנו מאוד
Comments: 0, Rating: 0

page 1 of 41234next »

עד בארץ שם אני שמי
עיברי כערבי

וקדומים ורבים אנחנו
מנתיני שבט יהודה
המלוכני שתלטני ויהיר
בזמימות משילותיהם

וקוראים וכותבים ומבינים אנחנו
מהימין אל השמאל
נשארים פה בכאב
הזה בארץ שם
להעיד

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License