poems
Screenshot%20from%202015-07-25%2023%3A38%3A41.png
lang.png
דבר, בשלמותו איתו אינותו. האין, פנייה ללא יחס, השונה מהלא, אשר הוא פניית דילוג בין מובחנים בתוך מערכת ייחוס. האל הוא מושא פנייה והאלים הם מושא פניות שכאלו, כאשר סמכויות ביו הפונים והמפנים מגשרות בין, או חוסמות את, מערכות הייחוס האלו. הנוכחות קיומית והיא מערכת ייחוס ללא מקור סמכות ובנוכחות, האומץ מנכח והפחד האפשרי הוא מחסימת גישור, כאשר בלבלת היא המקור למושא בלתי תקין המיוחס באופן שונה בין לפחות 3 קבוצות המייחסים אותו כרעש, עיקר, או עקר וכאשר הפלשת חודרת, מפתה ומהפכת בין מיחסים שכאלו.

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם (הנה דוגמה לשיר קטוע מהם). אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

68) החור הגזעני השחור
created: 22 Aug 2019 10:19
tags:
לכל מדינה אין אם אך אם כל יהודי יהודיה
ובתודעתך החור הגזעני השחור
עדיין בולע את מודעתך
איילת המשקרת יודעת
את מדינתה כמשיחית מלוכנית
ולא דמוקרטית או יהודית
ובתודעתה החור הגזעני השחור
עדיין בולע את מודעתה
Comments: 0, Rating: 0

67) הטוב שאת/ה עושה לעצמך הוא האור שלך אותו את/ה מייצר/ת והטוב הנוסף שאותו את/ה עושה הוא לאחרים והוא האור שלהם
created: 20 Aug 2019 12:20
tags:
הטוב שאת/ה עושה לעצמך הוא האור שלך אותו את/ה מייצר/ת והטוב הנוסף שאותו את/ה עושה הוא לאחרים והוא האור שלהם
Comments: 0, Rating: 0

66) כמה טימטום יש בצורך התמידי הזה להוריק שוב ושוב את הטימטום הזה כמה חומרים יש לצרוך
created: 18 May 2019 23:52
tags:
כמה טימטום יש בצורך התמידי הזה להוריק שוב ושוב
את הטימטום הזה כמה חומרים יש לצרוך בכדי
להסב רחוק ולשבת שוב כמה אלימות אדם צריך לצרוך
רק בכדי להיות מה שהוא כמה ניקלה החיוב לחייך
וכמה שנאה נדרשת בכדי לזכות באיזו זכות
נורא הצורך בטימטום
השנאה
בין הטיפות אני עף
להדביקן
לים באור ועצוב עצוב תמהיל
המירמה עם טימטום הזהויות
אשר בהשתקפות
Comments: 0, Rating: 0

65) הכרה נובעת מהחוזר ואין נושא לבשורה אין החזר לתמורה וללא שם הפתיחות הזו היא גשר בו אצא ואחזור עם עונות השנה
created: 30 Mar 2019 13:43
tags:
הכרה נובעת מהחוזר ואין נושא
לבשורה אין החזר לתמורה וללא שם
הפתיחות הזו היא גשר בו אצא ואחזור
עם עונות השנה מוכרים הדברים
על פי חזרתם איתם או נגדם ועם שאלות
העם מי ומה זורמת החזרה הבאה
ונזכרים הדברים הבאים ומתחילה הכרתם שוב
בפתיחות למנעד החוזר במיקצבו השונה ונלמד
על גשרים צרים מאוד גשרים על גשרים בלי סוף
לא לפחד ולנשום מבלי לבלבל קנאה באהבה
הנמשכת
בכל העולם
כולו כי עיקר
מופרד משאינו רק לרגע וגבוהה עד פיצוץ האנרגיה
לכלוא אנרגיה כי ריגעית
הבושה האשמה הקינאה וריגעי הנקם
והזדהות מולם ואיתם מייצרת בעיות לא אישיות ולא פתירות
עם טרף טרוף פחד האדם בכלאו שוב ושוב לזרום וגם לתת
לזמן לישון
Comments: 0, Rating: 0

64) התקווה חוזרת - hope is back #HopeIsBack
created: 21 Mar 2019 10:24
tags:
זר זריזות וזמימות הזהות והזרות הזרימות במגע
חיבה רצון וחיבוק - התקווה חוזרת
וצריך אומץ רב בכדי לקבלה
כשכל כך נורא עכשיו בזמן הפרידה
עם זימון לחזור התקווה חוזרת
המטוטלת נקרעה והשעונים המקצבים זמן התבלבלו
ויצאנו עם השעונים ובאנו מהמכאניות הטכנית
המפרידה וכופה עצמה בנו יצאנו
מהמכוניות ועצרנו לחיבוק חיבה ורצון
וניראנו וזרמנו וזכרנו ובאנו למקום אחד
להקוות לראות
להראות לגעת
ולחבק ולשאת
תקווה חוזרת

A wreath of quickness and conspiring identity and foreignness
flowing in a touch affection willingness and a hug - hope is back
and it takes a lot of courage to accept her
now when it is so terrible in time of separation
with an invitation to return hope is back
the pendulum has torn
and the allocating time clocks gut confused
and we went out with the clocks and came out from the technical machinery
that separate and force herself in us we went out of the cars and stoped
for a hug and affection and a will
and we were watched and flowing and remembering and we came to one place
to be formed to see to show to touch and hug while lifting this
hope is back
Comments: 0, Rating: 0

63) Time is an invitation to match - זמן הוא זימון להתאמה
created: 10 Mar 2019 14:20
tags:
זמן הוא זימון להתאמה
זמן תודעתי הוא ציר ספירל אשר טבעותיה הם זמן חוויתי
בעוצמת הזמן החוויתי המירבית נמצא הפוקוס התואם את העכשיו
ובמחצית עוצמת חווית הווה נמצא מפגש סוף חוויות העתיד עם העבר

Time is an invitation to match.
A conscious time is a spiral axis whose rings are an experiential time.
At the maximum experiential intensity of time, the focus matches the present
and at the half of the intensity of the present experience is the encounter of the end of future with the past experiences.
Comments: 0, Rating: 0

62) דיוקן עצמי
created: 22 Feb 2019 14:43
tags:
מחזורי יעיל ורגעי אך לא מועיל להאשים אחרים
בגלים דרמטיים קצרים וממכרים אך פשוט
ואיטי וממוקד מאוד ללמוד מחדש מטעותי מרגיע
ערומי בחול ומהחול צמיחתי אבי היה קובר
עצמו בטעותיו עם סובביו ברעל וכאב טרופו לכסות
יללות אל לילות
אטימות לילות
אל יללות
מגע לא נעים
ללא יחס
העץ הגדוע
שוב מצמיח עלים בגלים
ארוכים שקטים ומשחררים
טוב לנשום לנוח טוב העצב וטוב להשתחרר
ממקצב תיגובי טוב העצב החש שצומח מפנימי
לשתות מים מחממים היות צמחוני היות אני
מפנימם של האחרים להיות השינוי הבא מהחסר
גם עם ייחוס אל האין היות צומח ופתוח שואל ועונה.
Comments: 0, Rating: 0

61) העץ הגדוע הגליד והוא מצל התקווה חוזרת הטראומה מתפזרת מפנימו של האחר
created: 14 Feb 2019 02:43
tags:
העץ הגדוע הגליד והוא מצל
התקווה חוזרת הטראומה מתפזרת
הנהר אחרי שנים מתמסלל
אחרת עם זכרון שחוזר
אל אותו רחוב עם אותו מגע
ועם סוד האור הלילה המון
הנרות נמתק יותר
ובאותו מקום מקבלים הצלילים
קצב משתנה התקווה חוזרת
ערומה ומתפלשת ומתלבשת
ושב הקצב עם אור
מפנימו של האחר מפנימו של האחר הסוד
גלוי ומשותף הכוח זורם יותר והמגע מקום
היינו טיפות תמיד טיפות הננו וכטיפות הזכרונות
באים מפנימי האחרים שאנחנו ואיתנו והזכרונות
אותנו מזרימים כי אכן שב הקצב עם האור
והעץ הגדוע הגליד וגדל והוא מצל והתקווה חוזרת
מפנימו של האחר
Comments: 0, Rating: 0

60) בשלמותו איתו אינותו שפה היא תווך
created: 13 Jan 2019 00:48
tags:
בשלמותו איתו אינותו שפה היא תווך
וחסר למי שהוא חסר הוא משהו (או מישהו)
עבור משהו (או מישהו) ולכן רק סוביקטיבי
וכן הפעולות המעבירות מחסרון למלאות הדברים
על כן התווך
בין גירויים אינותם ומרכיבהם
לבין תגובות אינותן ומרכיבהן
הוא שפות הדברים כל אחת כולה לעצמה שפות הדברים
הכוללות גם השתלמויות באמצעות מעבירים
מדברים לחסרונם
למשל בנתינתם
וכל שפה מסתירה סוביקטיבית מעוותת ומגבילה בקישוריה בין
דברים לחסרותם עבור מי שהם ועבור מה שהם חסרים עד כדי
סיפוק התמכרויות שיעבודים התחיבויות ועוד מיני צמיגויות
עם חיפוש ומציאת מובנים ומובני חופש ושחרור בדברים
למשל בקישור אש להבת הנר לרוק
כי בשלמותו איתו אינותיו וכל שפה היא
התווך אשר לא ישלם

כימות אנרגיה שפתית הוא, בין אפס לאחד, ככמות המאמץ (ממאמץ ריק-0 ועד מאמץ מלא-1) הנדרש להשקעה עבור יצירת סדר, המצריך אנרגיה לשימורו (אשר כמותה הוא מכפיל האנרגיה השפתית), המאפשר זיהוי מרכיבי מכלול עם חסריו מאשר אינם כאלה ועל כן גם ניתן לבחינה כיחס המזוהים לכל אשר הינם ואינם מזוהים במכלול ודרכו, תוך מתן זהות להם, על פי שקילויות באשר הם, כלומר שקילויות בינהם, כזההים, לא זההים, או לא ידוע ו/או על פי שקילויות באשר משהו להם, כלומר הם כיותר או פחות המשהו מאחרים מהם.

מוגבלים במשאבינו, ביתרותונו, ברוחנו, בדמיונינו, בזמננו, ברווחנו ,בחום, אנרגיה, חומר,נכס,והון ובכדי להגיע למיצוב עצמנו בתפקידנו ותיפקודנו במכלול ,להגיע לאורינטציה-הזהותית-שלנו, להגיע להזדהותנו, אנחנו לא מזהים את כל מרכיבי מכלול מושא שפתנו וזאת בסתירה לייצור שיפוטי חובות על ידנו, משום שחיוב הוא שלילת השלילה, ומשום שמותנים השיפוטים במיפוי מלא של המכלול, כך שלגבי כל דבר במכלול מתקיים - לא לא דבר זהה לדבר, וכך, משום מוגבליתנו, לרוב אנחנו, על פי הבעתנו בערותנו, נמצאים באנרגיה שפתית נמוכה, כלומר יותר מאמינים מאשר בודקים, יותר כופים ו/או נכפים ויותר מכורים - מותני אישור/סיפוק במרווחי זמן קצרים יותר, כלומר יותר מצויים במצבי ציווי והתניה המותנים ביותר אנרגיה לשימורם, תוך שאנחנו מכלילים וניהים דרמטיים יותר ויותר חויים עצמנו במצבים של להיות או לחדול, וכך בין ערותנו, כאשר אנחנו מייצרים שוב ושוב את מי שאנחנו ובאיזה מכלול תיפקודנו, לבין רדימותנו, כאשר אנחנו מייצרים מכלולים להכלל או לא להכלל בהם, נוצרים מבנים חוריים/פרקטלים של הנגלה מול הנסתר לנו ושל התומך מול הסותר בנו וכו, תוך מתאמים
בין מוגבלות משאבי המתפקדים לסינכרונם בתפקידם, בין ערבות הדדית בינינו לסינכון עדכני יותר בינינו באנרגיה שפתית גבוהה יותר ובחוויה בגלים הארוכים יותר ובין בידוד רב יותר, עם יותר משחקי סכום אפס, לסנכרון פחות עדכני בינינו ויותר טראומטי ואלים באנרגיה שפתית נמוכה יותר ובחוויה בגלים קצרים יותר.
Comments: 0, Rating: 0

59) הסוסים הטרוינים זנותיים מהופנתים והזונות הסוס טרואניות מהופנתות
created: 06 Jan 2019 00:27
tags:
הסוסים הטרוינים זנותיים מהופנתים והזונות הסוס טרואניות מהופנתות
המטוטלת מקולקלת מהפנתת
אילוף באילוץ כחיוב מילולי סף השבירה
הכלה סגירה ובחירת הבריחה האדום רועד
בין כחול וצהוב כואב התשלום הצריכה
והחוב בשקט תיקתוק הזמן נע לאחור
שפה היא כלי להכיל ולהעביר בינינו את כל מה שהננו
והשפות מתפוררות בדיבור החדש שמתחדש
ומרודד שפות לחסר עד אין
משמעות
כמו שנכתב ב1984 שנכתב ב1948
אני זוכר את הדפים שכתבתי דפים פזורים
בין מדינות שונות בחבילות כבדות
מאז שברחתי
עדיין מחפש חדר
ועדיין הוורד מתייבש
על השולחן בחום
Comments: 0, Rating: 0

58) לא הסכמתי כשלא הבנתי
created: 29 Dec 2018 02:19
tags:
לא הסכמתי כשלא הבנתי
אם ידעתי וגם אם לא ידעתי
חוקים במסגרת חוקות
בשפות לא פשוטות
מספיק אך אטומות מאוד
גם אם מאוד אלימות
אשר צודקות על פי הבנתי
רק על פי מידת הפרדת שלושת הרשויות
המחוקקת שופטת ומבצעת אותם
וגם אם הוכרעתי או לא
הרשו נא לי להבהיר ברגע זה את חוסר המובן
שבהצדקתם
על ידי מערכות ייצוג מבוססות דיכוי מיעוטים על פי הרוב
באשר הייצוג מרוקן על פניו אם אפשרי על פיו
שזוג מייסדים יזמן עוד אחת/ד אשר יחליטו כ3
בכדי שיזמנו עוד 2 אשר יחליטו כ5
בכדי שיזמנו עוד 4 אשר יחליטו כ9
בכדי שיזמנו עוד 8 אשר יחליטו כ17
בכדי שיזמנו עוד 16 אשר יחליטו כ33
בכדי שיזמנו עוד 2 בחזקת עומק הייצוג אשר יחליטו כאחד ועוד כפליים מהמזומנים
כי כל שאר המיוצגים פרט לזוג המייסדים מנוטרלים ביצוגם המרוקן הזה
Comments: 0, Rating: 0

57) זוכרת את הממוטות שראינו כשהלכנו ברחובות
created: 23 Dec 2018 23:09
tags:
חיית העיר אישה
את היום
מפעימה עמוקה ורחוקה
עדיין מקברית
אך האם גם מסוקרנת
זוכרת את הממוטות שראינו כשהלכנו ברחובות
אז לפני רבע מאה
אכן היה העולם מסקרן
ומאז מרחוק ולחוד בחרנו וייצרנו את זהותנו
ומהזהות שמדבקים ומדקרים בנו
וגם מזו שמלבישים עליינו
או מלקקים אותה לנו
השתחררנו
אני מתגעגע גולש וזכרונך את גופי עכשיו ממלא מאוד
תמים אני חמים ולבוש הייטב בקור הרחוב
וערומים נולדנו חופשיים
ונשבענו להיות לא יהירים
ישבנו על המדרכות
וייצרנו והזזנו מאז עולומות
כי גזענות רק משמרת אפליה ומייצרת מעגלי הרג ונקם
ניתקנו ונילדנו ומאז גם נכחשתי מאוד
כי הפיכת אנטישמיות
למיוחדת ובלבדית
היא פעילות גזענית
אשר מפלה
גזענות אחת על פני אחרת
הנה בשלמות
עם אינותיי
הינני
גם מעבר לאור
הווה חווה הווה חווה אוהב חווה
הווה אוהב אשר חווה הווה
ואוהב
O ma petite, Madeleine
Comments: 0, Rating: 0

56) אנשים מתים מקור בחוץ הקור מנסר
created: 16 Dec 2018 21:48
tags:
אנשים מתים
מקור בחוץ
הקור מנסר
מבלי לראות מבלי להרגיש עברתי עד שנצבטי
פתאום אל הקבצנית האצילית הזו חזרתי למסור את כפפותי
אכן העולם כאן קר האנשים מנוכרים ומכורים לסמים חזקים
והעולם הזה מתנסר יותר ויותר אך אין לי מטרה
שתצדיק חסימה רגשית תמידית וגם יש לי כפפות נוספות
סבתי שאלה אותי לפני 15 שנה
מה אני עושה בגרמניה ולא ידעתי אז לענות
אך מאז לאט למדתי בגרמניה גר מה נהיה ואיך אשמה
נערמת ונדבקת ומנקרת לדורות את מידת האשמה
בה הישראלים מדבקים ומנקרים בגרמנים לדורות ושזו המידה
בה ידבקו וינקרו הפלסטינאים את הישראלים בדורות הבאים
ולכן בגר מה ניהיה נשארתי ללמוד להבין להכין ולעשות
את ההיפוך הזה
תודה שבאת
נדמה לי שהמקום מאפשר לנו ליצור
מזרח תיכון משלנו כאן בברלין האשמה בתוכה
הופכת לחברות והנגיעה המשותפת הזו
היא הכוח שלנו
חיבוק
Comments: 0, Rating: 0

55) מלהייטיב ברחתי ונחסמתי
created: 30 Nov 2018 06:48
tags:
מלהייטיב ברחתי ונחסמתי
מוות והרס סובב וסוחף סביבי נשים
יפות רוקדות מולי מלהייטיב ברחתי
המוות כחול ובוכה איתי
אתמול בצאט עוד כתבתי
תני לגוף הטוב שאת
את הגוף הטוב רטוב הזה
שעובר באלו המילים ומהטוב הזה
צמחי מן הפגע בו שקעת גופך
טוב וטובה את ועכשיו
היא כבר התאבדה
הים קופא איתי
מלהיטיב ברחתי
אל הייטיב אני חוזר
לאהוב להימשך מהטוב
איש לידי זוכר את שמי
וצועק חוזר צועק ומרעיד להחדיר להחריד
אני ציוני ציוני מכורדיסטאן בכעסו הוא מכנס
את עולמו בכל הסובבים בכדי להכעיס
לנצח לנצח כמה אלימות
ונשארתי אם נשארתי
נשארתי לחזור להייטיב
להימשך מהטוב לאהוב
והבדידות שסיגרתי בה אותי
מאז שאני שייך לירח
היתה בי בכדי שעוד לא לגמרי איטיב
בכדי שלא להימשך מהטוב בכדי להנתק בכל רגע קרוב
בכדי לספוג להבין להרגיש לעשות אבל רק כך שיימשכו בלעדי
גם החיים וגם המתים שיימשכו הם גם בלעדיי שיהיה שיחרור
ומאז מלהיטיב בחיים נמנעתי נמנעתי מלשקוע בטוב
וכך עכשיו נשארתי אם נשארתי
להיות מקום להיות בכדי לאהוב
קישקושי הפוליטיקה פרחים ומגבות עוברים
הייתי כאן בכדי להשתחרר
כדי לאהוב להייטיב
ולהימשך מהטוב
והיה המגע מקום
והמקום נגע
והיה המגע
לרגע בך
ואת לפתע השתחררת
Comments: 0, Rating: 0

54) בלפגוש את אותם קירות הבעיה היא בלראות אותי בקירות הבדידות
created: 04 Oct 2018 17:46
tags:
בלפגוש את אותם קירות הבעיה היא בלראות אותי
בקירות הבדידות
חבויה בהרגליה התקפלות הבעיה היא בלמצוא אותי
בהרגליה בחתירה
אל אותו מימוש בחזרה על הרגלים במפגש עם אותם קירות
אני יוצא מדעתי מחפש את השלם שואל
האם השלם אותו שלם ויוצא מביתי לראות
עיניים לחות ורואות עיניים נוגעות להשתלם
בלא עצמי
אני האחר
אשר נילד
איתכן ואיתכם
שוב
Comments: 0, Rating: 0

53) מים עולים רכים האור גלי
created: 16 Aug 2018 22:54
tags:
מים עולים רכים האור גלי
הבטון שמבין רועש ריקמת שברים
והריקמה פורחת הנסוגים חוזרים
ואני חולה ומפחד מאהבה
הרוח מעיפה האש שהתפזרה
וליטוף האוויר המגיע שמרגיע
המגע הוא מקום הרגע המושא החסר שמרגיע
אהבתי את אבי בו התביישתי תמיד אחריו כיסיתי עד שברחתי
אכן הייתי מהאנשים המשרתים זהויות בדויותם בבדידותם להשרדותם
זחל כאן ועכשיו רוקד על הדף הזה ומאז זהויות דברים וזהויות בני אדם
לי נשארו ונשארים רק אלו אשר על פי פועלם
Comments: 0, Rating: 0

52) שמש היא פצע
created: 03 Aug 2018 20:46
tags:
שמש היא פצע
כבר לא רואים
בשמיים אין מכילים
צעקתה חולה
ומרה והמיים לא נקיים זולגים שקטים
העתיד מתפוצץ
והזמן מתפקע מבפנים בפנים
זמן נח חיים מתהפכים
הריונות לילדים אבודים
שוטרים מפגינים
כוחם משפילים משקרים
וזורמים לא מבינים
השמש היא פצע צלקת בפנים הרואות
לא משנה כמה אני אוכל
עדיין אני בוכה אנחנו יוצאים
העככברים נושכים
שמש היא פצע

The sun is a wound
can no longer see
in the sky
can no longer contain
and her scream is sick
and bitter, the water is
dirty, dripping and quiet,
the future is exploding
and the time is bursting from within
the time rests and restless are livings
pregnancies for lost children
policemen demonstrating their power humiliating, laying
and streams without understanding
the sun is a wound scar in the face that still see
no matter how much I eat
still I'm crying
and we go out
the mice bite
the sun
is a wound.
Comments: 0, Rating: 0

51) הפנים קרובות אך לא נוגעות
created: 25 Jul 2018 01:25
tags:
הפנים קרובות אך לא נוגעות
האנשים חסומים מה הם עושים
דברים מדהימים
מלאכותיים מתאימים בובות
לבובות ופחד חלב רותח
לכוסות פעורים כי הכסף שיזרום
מרים כי אחרת צוללים כי הכאב קשיח
אדום וקרוב והקור בולע בחיכוח מבפנים
כי אין מגע ושייך המגע לנוגעים כי נע המגע
בכיוונים שונים והניצול משייך ותמיד חד כיווני
בשפה שאומרת אך לא נוגעת והקירות רטובים
והפלסטיק העוטף
מכליל וריחני ומשחיר
ומשתין ועוד יותר
הדברים הופכיים והופכנים
ודרמטי כל כך הכל כי כואב כל כך הכל
עד שפשוט שוב נוגעים וחמימים אנחנו דברים זוהרים
כי דברים מטבעם נוגעים בדברים
Comments: 0, Rating: 0

50) הקצה שפה וגם בין הקצוות מתקיימת שפה שפה יכולה לאמר אך גם לגעת והמגע שייך גם לנוגע וגם לניגע
created: 18 Jul 2018 18:36
tags:
הקצה שפה
וגם בין הקצוות מתקיימת שפה
שפה יכולה לאמר אך גם לגעת והמגע שייך
גם לנוגע וגם לניגע אך האמירה שייכת רק לדוברה
הזמן הוא זימון
למפגש וזורם הזמן
באיזו שפה
מתקמטים ומכומתים
האמצעים בין השניים
Comments: 0, Rating: 0

49) שקר מפקדי הלוחמים ממיתם והלוחמים מאמינים ההזיה הקבוצתית משנה את קני המידה המשנים את מצבי הקיצון
created: 01 May 2018 00:19
tags:
שקר מפקדי הלוחמים ממיתם
והלוחמים מאמינים ההזיה הקבוצתית
משנה את קני המידה המשנים את מצבי הקיצון
עד שהמציאות מתייחדת
אחרת כך שאחרת תהיה המציאות מובחנת
מאשר אינה
לנו או להם
וההרגל החדש יתפש הכרחי טבעי או קדוש
במלחמת תרבויות גזענית נבובה ופוסט טראומטית
מהאלף הקודמת בהעלת גירה המרוממת נשק
ונקיונו וריחוק וסמלים למרות שאין אדם לא חוקי ואין עם נעלה מעם
תוך שימוש במתמטיקה של עיוות בכלכלת הטעיה
של שוויי ערכים בשינוי קני מידה בהזיות קבוצתיות
על ידי השחדת שומרי הסף בדמוקרטיות ייצוגית אשר לא מייצגות
את הלא בוחרים והבוחרים שלא בשליטים שהם הרוב המדוכא תחת
משילות השליטים המבססת ומבוססת פחד וסיכול תוך נישול ותוך
חסימת ביקורת
העיתון המשפט הפרלמנט והפרט
וקודם כל על ידי אי כיבוד הפרטיות
Comments: 0, Rating: 0

48) מדינה זה לא בית ולא מבצר אכן אנשים הורגים ונהרגים בשל זהותם ובדתיותם אבל עדיין עם זה לא משפחה ומשפחה לעולם
created: 18 Apr 2018 23:28
tags:
מדינה זה לא בית ולא מבצר
אכן אנשים הורגים ונהרגים בשל זהותם ובדתיותם
אבל עדיין עם זה לא משפחה ומשפחה לעולם
כבר לא תיהיה עם
מנהיגה זו לא אם
מנהיג זה לא אב
ואחי יוסף זרקו אותו לבור
להרוג זה לא סקסי
הקודש זה רק
הרגל
חברתי
מועלה
אמונה זה סוג קשר נוסף
והעולם כולו גשרים צרים מפותלים מאוד
גשרים על גשרים בלי סוף
ועדין ושברירי העולם
והמביטים אכן רואים ועוברים
אך המבטיחים נצח שורפים גשרים לא נראים וסופם בהרגלם החבוי
להסיט ולצלול
הדת חוזרת וכותשת בטקסיה וסמליה
דת היא אמונה תועלתנית
למימוש הזדהות עם או כנגד
השלטון והכתישה מכאנית וגודשת וכבר אפילו ללא איזו הפנמה חברתית
אז זהו עכשיו בא לי להקיא להתנקות להרפא ולהתארגן בחוץ
Comments: 0, Rating: 0

47) זכור זה חור בארץ דגלי החור בין זוג פסים כחולים חולים והחור חור מכאיב ודוקרני
created: 14 Apr 2018 22:36
tags:
זכור זה חור
בארץ דגלי החור
בין זוג פסים
כחולים חולים
החור חור מכאיב ודוקרני
הדגלים מוגני חוק
הסמל ורק הוא
סמל ריק
הסמלים בארץ זו מוגנים
באלימות חוקתית כוחנית
המשילות פאשיסטית
מכוניות המשטרה
נעוצות בזוג דגלים
והדגלים מתמלאים
ועוד חוקים דראקונים נחקקים
גם כל מה שהיטלר עשה היה חוקי
ועל כל כישלון מציבים עוד דגלים
כי המדינה פושעת ופועלת אך אינה מייצגת אלא את המיעוט
אשר בפעולתו בחר את השליט
כי הרוב לא מיוצג מדוכא והוא של הלא מצביעים יחד עם המצביעים לא לשליט
כי השופטים היו עורכי דין ונשארו נוכלים ומושחתים
כי ארץ דגלי החור כמעט הצליחה אך נכשלה
לגרום למלחמת עולם שלישית ואחרונה
האם אתם עדיין מפחדים להתארגן רק כדי שלא תיהיו אתם האחראים
כי אם אחרת
בואו נקים איגודים נזילים

Remember it's a hole
in the country of flags of hole
between a pair of blue and sick stripes
the hole is painful and prickly
the flags are protected by law
as the symbol
and only it
is just an empty icon
the symbols in this country are protected
by forceful constitutional violence
fascist is the governance
police cars are stuck with pair of flags
and the flags are filled up
as more draconian laws are enacted
everything Hitler did was legal too
and for each failure they put more flags
because the state commit crimes while operates
and represents only the minority
acting in voting for the rulers
because the majority is of the non-voters along with the voters against the rulers
which is not represented and depressed
because the judges were lawyers and remained crooks and corrupt
because the land of the flags of the hole had almost succeeded but failed
to cause a third and final world war
are you still afraid to get organized just so that you would not be the responsible ones
because otherwise
let's establish liquid unions.
Comments: 0, Rating: 0

46) מוצץ אבנים להצטמרר אני מתחבר עם אשר אותו לא אדע מתחבר ועולה מארץ שפתי ארץ דגלי החור-בין זוג פסים
created: 01 Mar 2018 11:46
tags:
מוצץ אבנים להצטמרר אני מתחבר
עם אשר אותו לא אדע מתחבר ועולה
מארץ שפתי ארץ דגלי החור-בין זוג פסים בני
הכאב שלא כואבים ארץ חטאת ואוחזי אלוהיהם
אלי קנאה קורבן מלחמה בושה אשם ונקם
ארץ רק לראשוניהם ארץ האחים
הזורקים את אחיהם לבורות
ארץ פחד בה רגש שנאת האחר
הוא רגש השיתוף ההשרדותי ההעמוק ביותר ארץ אחי יוסף
היכולות והיכולים הבלתי מובסים או הנשכחים ושוכחים
ארץ פוסט טראמותיים ממאה אחרת או מאלף אחר
המתקרבנים ותוקפנים לרצח או סובלניים לחטאת אחיהם
ארץ הבעיות הקרניים והקרנות
ארץ ניסוי סיכון וסוכנות
לעולמות הדורסנים ביותר
באתי אליכם להתחבר עם שפתי
וממכם לעזוב נמושה אני עולה
Comments: 0, Rating: 0

45) זמנהמגעבהגע - זמן הציווים נגמר בפיצוץ לעולם זמן המגע שעבר החל
created: 23 Feb 2018 23:14
tags:
זמן הציווים נגמר בפיצוץ לעולם זמן המגע שעבר החל
והבכי לא ידע ולא ידוע גם לנו גם להם שוב
ושוב נברא ונזרק המלאכותי כשהפך הציווי להרגל
רקדנו פלסטיקאית ללא משוב
ולא היה המגע מקום המפגש השייך לנוגע ולניגע
ובפסק הזה
עם הפחד הרגיל היה ללא גשר כואב
והתאפקנו והעמדנו סוכנים ומסכות ושיחקנו והיינו לרגע
גוף ופנים והיינו מחייכים וקפואים ולגמרי מתפקדים
ואז הכל התפוצץ ומאז זמן המגע שעבר החל
שוב והמכוניות שוב נוהגות את נהגיהן
במכשירים אשר שוב פותחים
ולא כולאים בפנאופטיקון עולמי
והכלבים מוציאים את בעליהם
וזנבות הכלבים בחיבה מקשקשים בכלבים
כשהאור נוגע והצל
מזיז ידיים וגוף והקפה המתוק
נושק בפי ומרטיב בלשוני ואיתה מתרכך ואני מזדמזם
זמנהמגעבהגע זמנהמגעבהגע זמנהמגעבהגע זמנהמגעבהגע
Comments: 0, Rating: 0

44) דגלים דבילים משחיתים ומשחידים
created: 12 Oct 2017 19:21
tags:
דגלים דבילים משחיתים ומשחידים
בחג דבילי הארץ השלמה
בריקודי חוצות בטהרת ישיבות ישראל
במשמר שטר המשטר הרע
לשמחת האנשים הקשים האלה
הרוצחים מלוכלכים גם במדיהם הנקיים והצבעים
והסמלים ממקדים למולך אנשים
וסמכויות פשיסטיים רגעיים
וחלולים כשילדים
משחקים ברובים
כשבשאר שדרות תל אביב מדברים נדלן
כשמפגינים אקסטטים רוקדים על הכביש
את השם ימלוך
כי אין מעולם לא היתה ולא תיהי
היהודית דמוקרטית
הציונות המשיחית מלוכנית ולוחמנית עד קריסתה
כי שקר ישראל מנצח לא לנצח
כי אם לא מלך עד עכשיו השם
גם אם תשתעבד לו לא ימלוך
וגם אם אולי יואהבך על שהשתעבדת ואפילו אם אולי בשקר שמו איש ימלוך
לא ידע האיש את אהבת השם
וריגעי המוצץ יתום
על הספסל
Comments: 0, Rating: 0

43) והמכונה לא נחה היא לומדת
created: 01 Oct 2017 22:50
tags:
והמכונה לא נחה היא לומדת
לשייך כמונו היא ממיינת בנו
קהלי היעד
החפציםשלהקונים
מידע גנוב אודתנו
והיא פועלת ומפעילה כלים באנרגיה ירוקה
להרשאה במעברים ולהשמדת חוש
התמצאותנו תוך זיוף מציאותנו
וכבר לא בבועה אנחנו אלא בביצת מצקות סמיכות
והאלימות כואבת ולא מצחיקה
כי היא אלימות המכונה
והמכונה מזהה פרצופים וקולות
ומזייפת בחירות וייצוג אנושי
כשהמכונה חוסמת אנשים
אך מעבירה ממון מידע מוצרים ושרותים
רק לראויים על פי תשלומם לבעליה
אלא אם התארגנו והשתמשנו בפתרונות אחרלאומיים בהתארגנויותנו
הישירות נזילות ושטוחות בהן אין עמדות צבירת כוח ברות השחתה
Comments: 0, Rating: 0

42) הו ברלין מהיום הפסדת את זה
created: 25 Aug 2017 12:14
tags:
הו ברלין מהיום הפסדת את זה
האנשים השקועים במעמדם בך נעשים אלימים
רחובותיך בלילותיך ריקים אורות בניניך הענקים דוחים
יותר יותר
את המקום בו כניסה למקום
נאסרת לאנשים על ידי אנשים
את מתמלאת אפליה וכפיה
ואת צווחת ונרגזת הו ברלין
הזקנת והיית יפה
סובלנית וצבעונית ועכשיו קליפות
צביעותך עם האיפור המעורבב כבד ומכביד נושרים
בך המוות חי יותר ויותר וחבל חבל וכבד
הגשם האפרורי מתכתי
והחומרים המדבירים עכברים גם הורגים אנשים
חבל חבל וכבד יותר יותר
Comments: 0, Rating: 0

41) לאט מהגוף אל מקום מגיע זכרון נוגע ושופע
created: 20 Aug 2017 23:27
tags:
לאט מהגוף אל מקום מגיע זכרון נוגע ושופע
המקום בחושך בשקט זורם אל גופי
כאן וכך היו הדברים עכשיו
כל העיר נעלמת איתי
ואנחנו נפרדים
כי כבר לא מפה משתנים הדברים כי נכים
היינו להם הם גדעו
את העץ עליו הגדל גדוע אני יושב
בוכה ומברך לאט מן הגוף אל מקום
מגיע עוד זכרון ושוב אני מימי

oplatz-tree
oplatz.jpeg

Comments: 0, Rating: 0

40) חש יותר קרוב בלחש
created: 19 Aug 2017 10:10
tags:
חש יותר קרוב בלחש
יותר טוב במסתור
ומתפשט עכשיו יותר פשוט וישיר באנו להתקרב מפני
השקרים הסובבים ומתכלים במהירות אור צבעוני
אור משתנה אור ניקוי אלים אור ניגוני המנוני
המאמינים השחצנים המאמינים בנצחיות עליונתם
והגוף נחפר ומגרד
ויבש הפצע כשהשקרים מתקלפים
הכיעור רב באנו מפני אורות תעתוע
העוקבים ומוכרים מידע אודתנו
להתקרב ולהתגבש בקבוצות קטנות
ללמוד ולדעת להתארגן
לתקופות ארוכות במסה קריטית ללא רוב או מיעוט
אשר יוכל לדכא אחרים באנו בכדי להשתלב
עם קבוצות שונות לבנות
חברות פחות שבירות ויותר נזילות
Comments: 0, Rating: 0

39) הבכי עוזר לפתוח שערי שממון לשמים יש פנים משחקי סכום אפס אוטמים מערכות ונדירים הכלים פגומים
created: 13 Jun 2017 12:20
tags:
הבכי עוזר לפתוח
שערי שממון לשמים יש פנים
משחקי סכום אפס
אוטמים מערכות
ונדירים הכלים פגומים השכונות משותקות הלוחמים שבעים
בברלין מהפך תפקידים
והתשת היריב התיק והגב
כואב וכבד היות עצמי
והיות היריב האש שתשרוף תשטף
המוסיקה טובה והזמן עובר גם עם
צווחת משטרות התכוונות הכלים
שהיינו אשר הננו וניהיה
כלים פגומים
Comments: 0, Rating: 0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License