poems
Screenshot%20from%202015-07-25%2023%3A38%3A41.png
lang.png
דבר, בשלמותו איתו אינותו. האין, פנייה ללא יחס, השונה מהלא, אשר הוא פניית דילוג בין מובחנים בתוך מערכת ייחוס. וואבי-סאבי. אמונה, חוויה שמעבר לידוע. קידוש, הזדהות אל המעבר לעצמו עם שלמות וכנגד חילולה. האל הוא מושא פנייה והאלים הם מושא פניות שכאלו, כאשר סמכויות בין הפונים והמפנים מגשרות בין, או חוסמות את, מערכות הייחוס האלו. הנוכחות קיומית והיא מערכת ייחוס ללא מקור סמכות ובנוכחות, האומץ מנכח והפחד האפשרי הוא מחסימת גישור, כאשר בלבלת היא המקור למושא בלתי תקין המיוחס באופן שונה בין לפחות 3 קבוצות המייחסים אותו כרעש, עיקר, או עקר וכאשר הפלשת חודרת, מפתה ומהפכת בין מיחסים שכאלו. למשל, כמה אדונים למתפלל אדוני?

תמיד שלום בן אדם
אנחנו שמים כאן
בארץ שם
שמים אנחנו
כוללים את ורבים קדומים ונוקבים מ
אנשי שבט יהודה ויהודיותם
הכיתית
שיבטית
חצצנית
אפליתית
משילותית ובעיקר
מלוכנית
מבית בן רות המואבית
עסקנית ומתעסקת בקדישות ובעיקר
באפליה ועליונות
לעומתם אנחנו
עם שם בארץ שם
סימטריים עיברים כערבים
מזוהים על פי חוויתנו
מהימין אל השמאל
עם שם
עם פועם

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם (הנה דוגמה לשיר קטוע מהם). אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

47) זכור זה חור בארץ דגלי החור בין זוג פסים כחולים חולים והחור חור מכאיב ודוקרני
created: 14 Apr 2018 22:36
tags:
זכור זה חור
בארץ דגלי החור
בין זוג פסים
כחולים חולים
החור חור מכאיב ודוקרני
הדגלים מוגני חוק
הסמל ורק הוא
סמל ריק
הסמלים בארץ זו מוגנים
באלימות חוקתית כוחנית
המשילות פאשיסטית
מכוניות המשטרה
נעוצות בזוג דגלים
והדגלים מתמלאים
ועוד חוקים דראקונים נחקקים
גם כל מה שהיטלר עשה היה חוקי
ועל כל כישלון מציבים עוד דגלים
כי המדינה פושעת ופועלת אך אינה מייצגת אלא את המיעוט
אשר בפעולתו בחר את השליט
כי הרוב לא מיוצג מדוכא והוא של הלא מצביעים יחד עם המצביעים לא לשליט
כי השופטים היו עורכי דין ונשארו נוכלים ומושחתים
כי ארץ דגלי החור כמעט הצליחה אך נכשלה
לגרום למלחמת עולם שלישית ואחרונה
האם אתם עדיין מפחדים להתארגן רק כדי שלא תיהיו אתם האחראים
כי אם אחרת
בואו נקים איגודים נזילים

Remember it's a hole
in the country of flags of hole
between a pair of blue and sick stripes
the hole is painful and prickly
the flags are protected by law
as the symbol
and only it
is just an empty icon
the symbols in this country are protected
by forceful constitutional violence
fascist is the governance
police cars are stuck with pair of flags
and the flags are filled up
as more draconian laws are enacted
everything Hitler did was legal too
and for each failure they put more flags
because the state commit crimes while operates
and represents only the minority
acting in voting for the rulers
because the majority is of the non-voters along with the voters against the rulers
which is not represented and depressed
because the judges were lawyers and remained crooks and corrupt
because the land of the flags of the hole had almost succeeded but failed
to cause a third and final world war
are you still afraid to get organized just so that you would not be the responsible ones
because otherwise
let's establish liquid unions.
Comments: 0, Rating: 0

46) מוצץ אבנים להצטמרר אני מתחבר עם אשר אותו לא אדע מתחבר ועולה מארץ שפתי ארץ דגלי החור-בין זוג פסים
created: 01 Mar 2018 11:46
tags:
מוצץ אבנים להצטמרר אני מתחבר
עם אשר אותו לא אדע מתחבר ועולה
מארץ שפתי ארץ דגלי החור-בין זוג פסים בני
הכאב שלא כואבים ארץ חטאת ואוחזי אלוהיהם
אלי קנאה קורבן מלחמה בושה אשם ונקם
ארץ רק לראשוניהם ארץ האחים
הזורקים את אחיהם לבורות
ארץ פחד בה רגש שנאת האחר
הוא רגש השיתוף ההשרדותי ההעמוק ביותר ארץ אחי יוסף
היכולות והיכולים הבלתי מובסים או הנשכחים ושוכחים
ארץ פוסט טראמותיים ממאה אחרת או מאלף אחר
המתקרבנים ותוקפנים לרצח או סובלניים לחטאת אחיהם
ארץ הבעיות הקרניים והקרנות
ארץ ניסוי סיכון וסוכנות
לעולמות הדורסנים ביותר
באתי אליכם להתחבר עם שפתי
וממכם לעזוב נמושה אני עולה
Comments: 0, Rating: 0

45) זמנהמגעבהגע - זמן הציווים נגמר בפיצוץ לעולם זמן המגע שעבר החל
created: 23 Feb 2018 23:14
tags:
זמן הציווים נגמר בפיצוץ לעולם זמן המגע שעבר החל
והבכי לא ידע ולא ידוע גם לנו גם להם שוב
ושוב נברא ונזרק המלאכותי כשהפך הציווי להרגל
רקדנו פלסטיקאית ללא משוב
ולא היה המגע מקום המפגש השייך לנוגע ולניגע
ובפסק הזה
עם הפחד הרגיל היה ללא גשר כואב
והתאפקנו והעמדנו סוכנים ומסכות ושיחקנו והיינו לרגע
גוף ופנים והיינו מחייכים וקפואים ולגמרי מתפקדים
ואז הכל התפוצץ ומאז זמן המגע שעבר החל
שוב והמכוניות שוב נוהגות את נהגיהן
במכשירים אשר שוב פותחים
ולא כולאים בפנאופטיקון עולמי
והכלבים מוציאים את בעליהם
וזנבות הכלבים בחיבה מקשקשים בכלבים
כשהאור נוגע והצל
מזיז ידיים וגוף והקפה המתוק
נושק בפי ומרטיב בלשוני ואיתה מתרכך ואני מזדמזם
זמנהמגעבהגע זמנהמגעבהגע זמנהמגעבהגע זמנהמגעבהגע
Comments: 0, Rating: 0

44) דגלים דבילים משחיתים ומשחידים
created: 12 Oct 2017 19:21
tags:
דגלים דבילים משחיתים ומשחידים
בחג דבילי הארץ השלמה
בריקודי חוצות בטהרת ישיבות ישראל
במשמר שטר המשטר הרע
לשמחת האנשים הקשים האלה
הרוצחים מלוכלכים גם במדיהם הנקיים והצבעים
והסמלים ממקדים למולך אנשים
וסמכויות פשיסטיים רגעיים
וחלולים כשילדים
משחקים ברובים
כשבשאר שדרות תל אביב מדברים נדלן
כשמפגינים אקסטטים רוקדים על הכביש
את השם ימלוך
כי אין מעולם לא היתה ולא תיהי
היהודית דמוקרטית
הציונות המשיחית מלוכנית ולוחמנית עד קריסתה
כי שקר ישראל מנצח לא לנצח
כי אם לא מלך עד עכשיו השם
גם אם תשתעבד לו לא ימלוך
וגם אם אולי יואהבך על שהשתעבדת ואפילו אם אולי בשקר שמו איש ימלוך
לא ידע האיש את אהבת השם
וריגעי המוצץ יתום
על הספסל
Comments: 0, Rating: 0

43) והמכונה לא נחה היא לומדת
created: 01 Oct 2017 22:50
tags:
והמכונה לא נחה היא לומדת
לשייך כמונו היא ממיינת בנו
קהלי היעד
החפציםשלהקונים
מידע גנוב אודתנו
והיא פועלת ומפעילה כלים באנרגיה ירוקה
להרשאה במעברים ולהשמדת חוש
התמצאותנו תוך זיוף מציאותנו
וכבר לא בבועה אנחנו אלא בביצת מצקות סמיכות
והאלימות כואבת ולא מצחיקה
כי היא אלימות המכונה
והמכונה מזהה פרצופים וקולות
ומזייפת בחירות וייצוג אנושי
כשהמכונה חוסמת אנשים
אך מעבירה ממון מידע מוצרים ושרותים
רק לראויים על פי תשלומם לבעליה
אלא אם התארגנו והשתמשנו בפתרונות אחרלאומיים בהתארגנויותנו
הישירות נזילות ושטוחות בהן אין עמדות צבירת כוח ברות השחתה
Comments: 0, Rating: 0

42) הו ברלין מהיום הפסדת את זה
created: 25 Aug 2017 12:14
tags:
הו ברלין מהיום הפסדת את זה
האנשים השקועים במעמדם בך נעשים אלימים
רחובותיך בלילותיך ריקים אורות בניניך הענקים דוחים
יותר יותר
את המקום בו כניסה למקום
נאסרת לאנשים על ידי אנשים
את מתמלאת אפליה וכפיה
ואת צווחת ונרגזת הו ברלין
הזקנת והיית יפה
סובלנית וצבעונית ועכשיו קליפות
צביעותך עם האיפור המעורבב כבד ומכביד נושרים
בך המוות חי יותר ויותר וחבל חבל וכבד
הגשם האפרורי מתכתי
והחומרים המדבירים עכברים גם הורגים אנשים
חבל חבל וכבד יותר יותר
Comments: 0, Rating: 0

41) לאט מהגוף אל מקום מגיע זכרון נוגע ושופע
created: 20 Aug 2017 23:27
tags:
לאט מהגוף אל מקום מגיע זכרון נוגע ושופע
המקום בחושך בשקט זורם אל גופי
כאן וכך היו הדברים עכשיו
כל העיר נעלמת איתי
ואנחנו נפרדים
כי כבר לא מפה משתנים הדברים כי נכים
היינו להם הם גדעו
את העץ עליו הגדל גדוע אני יושב
בוכה ומברך לאט מן הגוף אל מקום
מגיע עוד זכרון ושוב אני מימי

oplatz-tree
oplatz.jpeg

Comments: 0, Rating: 0

40) חש יותר קרוב בלחש
created: 19 Aug 2017 10:10
tags:
חש יותר קרוב בלחש
יותר טוב במסתור
ומתפשט עכשיו יותר פשוט וישיר באנו להתקרב מפני
השקרים הסובבים ומתכלים במהירות אור צבעוני
אור משתנה אור ניקוי אלים אור ניגוני המנוני
המאמינים השחצנים המאמינים בנצחיות עליונתם
והגוף נחפר ומגרד
ויבש הפצע כשהשקרים מתקלפים
הכיעור רב באנו מפני אורות תעתוע
העוקבים ומוכרים מידע אודתנו
להתקרב ולהתגבש בקבוצות קטנות
ללמוד ולדעת להתארגן
לתקופות ארוכות במסה קריטית ללא רוב או מיעוט
אשר יוכל לדכא אחרים באנו בכדי להשתלב
עם קבוצות שונות לבנות
חברות פחות שבירות ויותר נזילות
Comments: 0, Rating: 0

39) הבכי עוזר לפתוח שערי שממון לשמים יש פנים משחקי סכום אפס אוטמים מערכות ונדירים הכלים פגומים
created: 13 Jun 2017 12:20
tags:
הבכי עוזר לפתוח
שערי שממון לשמים יש פנים
משחקי סכום אפס
אוטמים מערכות
ונדירים הכלים פגומים השכונות משותקות הלוחמים שבעים
בברלין מהפך תפקידים
והתשת היריב התיק והגב
כואב וכבד היות עצמי
והיות היריב האש שתשרוף תשטף
המוסיקה טובה והזמן עובר גם עם
צווחת משטרות התכוונות הכלים
שהיינו אשר הננו וניהיה
כלים פגומים
Comments: 0, Rating: 0

38) המלודרמה של אבק אבק שמרגיש זהב האבק המחויב
created: 31 May 2017 21:14
tags:
המלודרמה של אבק אבק
שמרגיש זהב האבק המחויב
להיות סקסי חפיץ ונדבק
כמחלה אבק החי
דק בדביקותו
באחרים מלודרמה גורלית גרמנית
נשטפת ושוטפת בקביעות כחול בחול
רק בכדי לא להשפט
Comments: 0, Rating: 0

37) והעיניים לפעמים רואות אישונים מתרחבים באישונים ואישונים מתחברים
created: 17 Apr 2017 23:47
tags:
אנשים במכשירים קטנים
הבידוד שיטה המתנכלת לכולנו
והנחיצות לחוצה ונפיחה
במהירות גוברת התמקמותנו מתכלה
הכאב או היופי שברירי וחסר ייחוס המשכי
והעיניים לפעמים רואות אישונים מתרחבים באישונים ואישונים מתחברים
אז בנשיקות שמגדלות פרחים הזמן מחזיר רגעים שאבדו
והפרחים גדלים מידיים אוהבות שמזרימות חיים באהבות עתיקות
ושכבות החיים פורחות
ושכבות החיים מרוכזות וסמוקות

People in small devices
isolation is the system to harass us all
and the necessity is pressed and swelled
in increasing speed our orientation get destroyed
the pain or beauty is fragile and lacks any continuing attribution
the eyes sometimes see getting wider pupils in pupils and the pupils connect
then in kisses the grow flowers the time returns with moments that were lost
and the flowers grow form loving hands that stream life into old loves
and the layers of life are flourishing
and the layers of life are concentrated and crimsoned
Comments: 0, Rating: 0

36) פה התחבאנו ונמנענו ולכאן נתקנזנו מזיעים מהזמן
created: 14 Mar 2017 11:31
tags:
פה התחבאנו ונמנענו ולכאן נתקנזנו מזיעים מהזמן
אשר אהיה אהיה ואשר קורה יתהווה
כי טיפות היינו נתלכדנו לכאן
ונעלם הזמן כי חזרו אחרת
הדברים שחזרו נשארו מפתיעים
והייתי אשכול עגבניות ונשפכתי וגדלנו פרא וליטפנו והיינו הפטריות האדומות והאישונים
רואים ערום ואישונים גדלים ודומעים
כי העולם מתגלגל בזמן
שזורם בחוץ והזמן עכשיו יעלם שוב כי הזמן לא טוב
Comments: 0, Rating: 0

35) וכשהיה המגע מקום ידע המקום
created: 17 Feb 2017 12:55
tags:
וכשהיה המגע מקום ידע המקום
וידע המגע מקום חשנו כנות
והיינו לחים ומוכנים ואהבנו
והיינו הרכות בה ברכנו
נמלאנו זרמי אור והיינו מראות רואות וזולגות
וגבעולי פרא וקשית לשוטים השותים
והדם שכובס היה מר ונקרש
יצאנו נקיים אך זוכרים
ומאז אנחנו נקווים ומאז אנחנו טיפות זכרון
נקשרים בנהרות נקווים וזורמים חיים וחיים
נוגעים נמלאים מגע והמגע נמלא מקום להכיל עוד
והדברים שנקשרים בי נוזלים
Comments: 0, Rating: 0

34) הפצע בגונגל כואב ומדבר
created: 18 Dec 2016 03:00
tags:
הפצע בגונגל כואב ומדבר
הוא אומר אני ווילה
אבל אין השלמה או שלמות
להעדפת כוח תמידית
רק הפאר כבד יותר
ומפריש יותר הפנס
אוגס כאב והפצע חור
לא ישחור אך קורס
אל תוכו כשהבושה נעלמה
הסירחון נוגס
והבדידות מנתקת
הפצע בגונגל חוזר
ואומר אור גם אני
ווילה
Comments: 0, Rating: 0

33) צדק צדק צדק תרדוף
created: 12 Dec 2016 17:44
tags:
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
שפת פולטיקת זכויות המיוחסים
מותנית הקשר וזמנית
היא תמיד תיסוב סביב
ההתקרבנות של הדוברים
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
והיא מתחילה בתיחום כוליות
וממשיכה בטישטוש מאפיינים
בין קני מידה ועל ידי הצבה
של מצבי קיצון מתחמים
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
והיא מביאה להתבלבלות
והיא מביאה לדיסאורינטציה
המכוון נעלם במכווון
הרלוונטי נעלם בלגיטימי
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
Comments: 0, Rating: 0

32) והמים מים מדברים
created: 16 Nov 2016 18:05
tags:
והמים מים מדברים
אנשים אנשים הולכים שותקים
מול ילדים ילדים אשר שולחים
אבות לוחמים משרתי אדונים
מסוכניות ביון משמשי פעילים סוכניות ביון
של עריצים מתקרבנים המעלים גירה
ממאה אחרת עריצים מפעיליי עיתונים מפיצי שקרים
שלא סופרים שרק שחורים הם העובדים הנראים מזיעים
כשמנהל עבודתם לבן יהודי נאמן כזה
אני זקן אבל כשהיינו ילדים למדנו את אחריות הגרמנים
המריחים יהודים במשרפותהם
למה
את הסטוריית הגרמנים בשפת קורבנם זכרנו מאה שנים
ככה
למאה שנים ויותר את ההסטוריה שאנחנו מבצעים
יזכרו בשפתם יותר ממיליארד וחצי אנשים
ולכעס
אין הכלה
מים מים מדברים והדמים דמים שוטפים
ועדיין בשפתם נזכור אבל עכשיו רק
לבכות לבכות ובחושך להבין
כשהמים מים מדברים
Comments: 0, Rating: 0

31) בן זונה היופי והכחמה על אחת כמה וכמה
created: 24 Oct 2016 20:33
tags:
בן זונה היופי והחוכמה על אחת כמה וכמה
היא הסרסור היא הזונה של הכל
אבל היופי בן זונה
יכול לאצור בתוכו אור
יכול להכיל הכל
בשם חי
קרא לדבר אמר האב שיהיה השם
חי
והאם הוא קטן הוא קטן
הבן בן זונה היופי
ודי

אימי נוחי
נוח גם אבי
כי גואל המוות הנח בינהם
אנוח גם אני ב(י)נהם
כי גרושים ואבודים
יערות
פועלם ביערות אהבתם

Son of a bitch is the beauty and the wisdom, all the more so
is the pimp, the prostitute of all, but the beauty,
son of a bitch, can treasure light in it, can contain everything
by a living name
call the thing
said the father
let a name become alive
and the mother, he is small, he is small, the son, son of a bitch
is the beauty and enough.

Mommy rest rest daddy too
because redeemer is the death resting between you two
because divorced and lost are the forests of your works
in the forests of your love.
Comments: 0, Rating: 0

30) הנה העלים שהיינו נושרים ושקטים
created: 10 Oct 2016 01:30
tags:
הנה העלים שהיינו נושרים ושקטים
כשהייתי צעיר הייתי פה מתחבר ועובר
עכשיו אני מחבר ומתעבר הזורם
זורם משהו אל משהו אחר
חתוללילה מלקט העצים הכביש צרצרים עטלפים
והמרצפות ששונו עם חלוף ראשי הערים וגם הכלבים
השתנו והוקפו בסורגי רציפות משרגית
של אלימות ועיפות או תשוקה ומיאוס
המטוטלת אשר לא משלימה מעגל
ספירל שנתקע הזמן
שלאט עוצר
הסוף שמגיע נוגע ומרגיע כשהצב מתהפך
ושוב מתהלך והעורב שיורד אוהב
ועדיו עדיין
Comments: 0, Rating: 0

29) חלון פתוח מגע במגע עביר הריח הרעש ומגע האוויר
created: 30 Sep 2016 20:05
tags:
חלון פתוח מגע במגע עביר הריח הרעש ומגע האוויר
לליכלוך יש שם רצון ומקום בעולם הטבעי
הליכלוך מיחזורי
היא חולמת עליו את אותו חלום
הוא אומר לאימו שהוא לא
מבין מה יש לא להבין
אל המוות וההולדה אלול
והפעולה שפועלת על עצמה
מולידים חידוש
בסוף האלימות
יש יותר עיפות
המוות יוצא והחושך קולט
בחלון הפתוח
בא במגע
מגע באור
רך ועמום
בליטוף
Comments: 0, Rating: 0

28) לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
created: 24 Sep 2016 12:16
tags:
לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
כי הנעים רק אליו נעים בלולאה עם אמונה בו
אל אור ואהבה מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
אל אור ואהבה מתפשט להולדה איתו
במקום עורמה
כנות בערום כי הנחש בפתותו שיקר כי עץ ידיעת טוב ורע
עץ ידיעתם ולא ידיעתו כי בבוראו
בערום ולא בעורמה נגע הוא
כי המגע חי ושייך לנוגע ולניגע
כי בין שפתותיהם המגע בשפתם נמצא ליחבור
ומכך הוא בבוראו אמר ולכשאמר ראה וכך הוטב בו ונגע האור
אור אהבה מתפשטת בו להיוולדתו וצלול נמתק כנה ונכון הצליל כשאנחנו נעים
ערים ערומים בן אדם אל שני הדברים אשר אינם האפס והאינסוף חשוב גם להבחין
שהאפסים והאינסופיים שבנו שונים משתנים ורגעים
ועם אחדות רגעית זו חשוב שישוב ויתפשט שוב האור
אור לגעת בשפתותנו חשוב שישטוף
שוב אור באהבה שוב ושוב אור אהבה
מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
Comments: 0, Rating: 0

27) תמיד שלום בן אדם
created: 01 Jul 2016 15:15
tags:
תמיד שלום בן אדם
לא רק בשבת
ולא לי אתה אח
להיות בן אדם זה הכי הכי
לא כל האנשים בני אדם
תמיד שלום בן אדם
האם זהות תיחום מי מוכן
להיות מוכל למי צורך
ההכלה ומתחמי הזהויות
ומדוע להעלם להסתיר ולסתור
ולזרום או להנגד אם לא בכדי להזדכך בזכויות
ייתרות פרוסות פרוסות
כפרות מסומנות בשביל
להיות בהספקות היותר שוות
וישנם גם הסמלים המסלולים הסימליות
החינוך הממומן לצורכי אילוף מיתון ושאר מצבי תיגוב
וישנן הזהויות הפשיסטיות הרדודות אך מסומלות
אבל זו ההזדהות שנושאת זיכרון משותף
תמיד שלום בן אדם
ההזדהות מימית
בזרימותיה והנגדותיה
ההזדהות מצויה בדיוק באי התיחום
שם היא נוצרת ועל כן על כל גבול היא נולדת
ומעצמה ומבחירה היא באה
גם ואפילו מבעד לתופי מלחמה
הזדהות נוספת ואחרת
מופיעה נשמרת ונדבקת
ולא רק דביקה מאולצת
ונוטפת זיעה
כשיתוף האחים
בשנאת האחר
שיתוף האחים במילכוד המדבק מהפחד
להיות מסומן
כאחר
תמיד
שלום בן אדם
Comments: 0, Rating: 0

26) אביב האוויר נושר אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
created: 01 May 2016 15:31
tags:
אביב האוויר נושר
אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
תל אביב 2016 ההסטוריה הגרמנית עכשיו נכתבת
לא רק בגרמנית וזו הישראלית לא רק בעברית ואני רק דק והד
לפליט אכן זה כורי וזו שפתי
אך לא עוד עירי
או מיניותי
גלי זרות ליליים צימרורי אור עור והיות טוב עם חתולים ועטלפים בין
דגלי הלאום המייצר כלי מרצח עמים נתנינהותיים המתנופפים להחדיר ולההדיר
אנשי שנאה
שונאי עצמם
ילדיהם הוריהם
נשותיהם בעליהן
והאחר
השונאים הנשרדים אנשי שנאה מלחמה והרס
בינכם אשאר מימי גם אם ואחרי שאטיב וארטיב מכם אצא
כי אין לי מנוחה אתכם וגם לא נוח לי ככה בין מתירי הלוחמה
האוויר נושר
ואני כמהה
לקפוץ שוב למות ותינוק בוקע במכונית
בוכה בחוץ
Comments: 0, Rating: 0

25) הפוליטיקה של המיוחסים רוצה
created: 26 Apr 2016 16:12
tags:
הפוליטיקה של המיוחסים נוצרת לרוממם היא רוצה
שתכבד את יתרותם עם הצורך אשר חיוני להם יותר
ועל כן ילקח מהאחרים
הפוליטיקה של המיוחסים מדברת
ויש לה סמלים ושפה
נסגדים ומוצפנים היא מדברת להמונים
אחרת והיא דורשת בכל ערוץ אפשרי
מה עכשיו
היא רוצה ומה היא עושה
כמה הרס היא מצריכה
ולכמה זמן?
Comments: 0, Rating: 0

24) הי אתה מאיפה אתה בא
created: 20 Apr 2016 10:54
tags:
הי אתה מאיפה אתה בא
לא זוכר
ואהבה זוכר
היית נוטף פעם היית כולך
אהבה מתי
מזמן לא זוכר וכשאפסק רק הרגליי יפסקו
אשר היני ואשר הייתי ממשיך אחרת בסובב
ולאן אתה בא
אל מקום בו אנשים כמו אלים
במחשבה על דברים זורעים אור
מקום בו במשך האור בדברים גדלים הדברים
אהבה זוכר כשהיינו הדברים
שביחד גדלים
והיה המגע
מקום
Comments: 0, Rating: 0

23) במדי מלחמה נשים מתלטפות הן מבלות במדים
created: 04 Jan 2016 02:57
tags:
במדי מלחמה נשים מתלטפות הן מבלות במדים
גבריהן חופשיים באקדחים
וזה כל כך סקסי והכרחי להם
מה הצורך בטרוף הזה
מה הגבורה בהפגנתיות כוח בלתי מידתית ובתדירות גוברת
בגרמניה בקור העז
הבנינים והרחובות הריקים מחוממים ומוארים לראווה
וביוון הריקים חשוכים וקרים
כבר שלושים ושתיים שנה
אנחנו תקועים ונעולים
באותו מצב בסיפורים משתנים בכוונות נשכחות
במטרות משתנות
בסיבתיות משתכתבת בהסטוריה משתכתבת
ועם סמים חדשים
ב1984

אנחנו לא זזים
והאחרים מצטרפים או מצורפים
והבועה אחת לכל שבע ביליון הפריטים
הבורות מיתדלקת ומתודלקת בשרפות בנינים
וההסטוריה נמחקת ונאטמת במכלי הזבל
ועם ההתחלות הנקיות תמיד החדשות שוקקות שוב ושוב
והאנשים להוטים ומתמצבים
בעד וכנגד בסיפורים החדשים
כי השנה 1984
היא לא רק נקודת זמן אלא גם פונקציה
ליצירת בלבדיות אחידה
על אמת על זהות ועל הזדהות

לנו המודרים ומהגרים בשפתותנו ובתרבותיותנו
הרבות בעצמנו מלמטה למעלה במקומותנו
וגם לביתנו הרחוקים
נייצר הסטוריה תקשורת ומרחב
גם למה שנשכח ונזרק
וגם עם מסר עכשוי ישיר וכנה
לתועלתנו ולא רק לנו בפרויקטים של פתיחת גבולות
באיגודים נוזליים

וקר צפוף ומלא בדידות המרכז הקפוא עדיין נפיץ
ונסדק שוב ושוב

הזמן אחר תנועות העינים הגוף החשק
והענין חסרות איפור או התחסדות יקרים
אפילו אוכלי הבשר יפים המאבק שליו ומתקיים
בכל הדרכים הכל נזיל המוזיקה יוונית
פורטת ומושכת דברים מנקודות כאב צלולות
ויש מקצב ויש גאווה ופיסוק אני אוזנייים
גוף עיינים
עניין וחשק
אנחנו בקשב
לומדים פתוחים ומזדהים

תן לזמן להניק שקט חלב ממך
שקט ארוך לאבנים לגלות
מים ולגוף להתנקות
לדברים לקרות
ולאש לראות לדמעות לקוות את הזמן
ולחיים בהתגלויות נמשכות לאסוף את כולך
את כל שעבר
עם הקושי המרמור הקור
כובד הבגדים והשיעולים החורקים
שלך ושל האחרים לידך

על הבדידות הקיומית ועל היסטוריה: אחת העובדות המעיקות ביותר על האדם המודרני היא התחושה שסיפור חייו, על כאביו והצלחותיו, פשוט יטבע בים המידע, יטבע ויעלם. תחושת בדידות זו, הבדדיות הקיומית, מתעצמת עם יתר כמות המידע והעצמת כוחו על יותר אנשים (7 ביוליון). המדייה המונופילסיטית הגלובלית שמיוסדה מחויבית לפנות עם מסר מקומי דומה לכל האנשים רק מגבירה את תחושת הבדידות הקיומית תוך הקטנת סיכוי לתפוס זמן (מסך) בה ותוך הגברת תחושת ההתייתרות. אנשים דתיים פותרים בעיה זו באמונה שאלוהיהם רושם לעולם את סיפורם, וכך האדם הבודד הדתי מתייחד עם אלוהיו כשהחילוני מתייחד עם המדיה.
Comments: 0, Rating: 0

22) בואי אלי אש נר קטנטנה את
created: 07 Dec 2015 00:29
tags:
בואי אלי אש נר קטנטנה את
עם אלופי אלוהי הדם האוהבים רק לרגע בואי
עם אנשי אש יודעי החום עם יופי זעתם
במדינת משטרה בסידרי רכוש ונקם
בהכרח הרווח ומחסור הרווחה
בואי בי אש את הידע ואני האישון המנוחה והגוף
בואי לי חום ובואי בחום אלי אש נר קטנטנה
הראי וראי את הרעבים לצד ערמות זבל המיוחסים
בפוליטיקות הסתר אלימותם להנצחת קביעותם בזמניותם
בואי
בי אש
את הידע
ואני האישון
המנוחה והגוף.
Comments: 0, Rating: 0

21) הנה אתם העור בנקבובביותיו העור אותו אני משיל
created: 02 Dec 2015 08:21
tags:
הנה אתם העור בנקבובביותיו העור אותו אני משיל
ועורי החדש חשוך דק ומעט ולאט כל כך נושם
ואתם בעורי הזקן הנקלף ואני לא זז
לא זוחל מקורקע ונח
ואנחו שקט ואדמה
זרימה איטית ורכות והתפשטות החולשה
כי נגמר המייצג ומתחילים חיים
בן חמישים ושתים אני
שוב נילד והחיים חדשים
Comments: 0, Rating: 0

20) חלונות מתוקים ליקוקים אישונים גדולים
created: 23 Oct 2015 10:24
tags:
חלונות מתוקים ליקוקים אישונים גדולים
ועשבים רכים
זקנים רטובים ובשרים עדינים ילדים גדולים
וראויים אלו שאינם והשקופים
חיים מימיים
בכלכת המניפולציה וההטעיה
הפולטיקה של המיוחסים
חומות השכחה הצרופה הנתק
וההתמכרויות עם המוכר וסוכר
הסיפור שלא נגמר המתקצר וקצר הקנוי
והממכר ניגודיו והתנגדויותיו
משכיו התמשכויותיו והנמשכויות
איתו ואליו אני דגים ואנחנו קרים
על סנפירים מדדים
יוצאים מתווספים מתנשפים מתיבשים מתישבים ומתקרבים
והדמעות עם הנרות עכשיו חמימים

Sweet windows licks large pupils
and soft grasses
Wet beards and delicate meats Older children
being deserved, those who do not and the transparent ones
Aquatic life
in the economy of manipulation and deception
The politic of the privileged
The walls of sheer forgetfulness The disconnect
and the addictions with the familiar and the sugar of
never ending story being shortenedfamiliar and short The purchased
and the selling its contrasts and objections
continuing durations and the attractions
with it and to it I am fishes and we are cold
on flippers hobble
and we are outing gathering panting getting dry and sitting getting closure
and the tears with the candles are now warm
Comments: 0, Rating: 0

19) חדחג אין ואין אחד וזה הסתיו הנושר
created: 08 Oct 2015 18:23
tags:
חדחג אין ואין אחד וזה הסתיו הנושר
בעליו ההולך בנעלים פרומות סוכר
פזור חשמל מעונן והחול שצורח ביום
והצורך המעורפל והיופי החסר והקור
שפשוט מתרגל לעצמו
בהמון
גווני האדום
Comments: 0, Rating: 0

18) אני הנודד
created: 25 Sep 2015 00:08
tags:
אני הנודד
יום יום הייתי בינכם
אוכל ומת
להאכל ויצאתי הו יצאתי
ונילדתי כן ומתלמד
והשבר עמוק
ורוח רכה נושאת ועדיין אני מניע רגלים
והרגלי נדפים כשאנחנו המתים באים
אנחנו עפים והקול רועד והכל נוגע ואנחנו
עפים כעורבים זקנים והמים רואים ושוטפים
וההרגלים משתנים ולא ידענו שאנחנו יודעים ואנחנו יודעים
ויורדים ונוגעים
Comments: 0, Rating: 0

עד בארץ שם אני שמי
עיברי כערבי

וקדומים ורבים אנחנו
מנתיני שבט יהודה
המלוכני שתלטני ויהיר
בזמימות משילותיהם

וקוראים וכותבים ומבינים אנחנו
מהימין אל השמאל
נשארים פה בכאב
הזה בארץ שם
להעיד

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License