poems
Screenshot%20from%202015-07-25%2023%3A38%3A41.png
lang.png
דבר, בשלמותו איתו אינותו. האין, פנייה ללא יחס, השונה מהלא, אשר הוא פניית דילוג בין מובחנים בתוך מערכת ייחוס. האל הוא מושא פנייה והאלים הם מושא פניות שכאלו, כאשר סמכויות ביו הפונים והמפנים מגשרות בין, או חוסמות את, מערכות הייחוס האלו. הנוכחות קיומית והיא מערכת ייחוס ללא מקור סמכות ובנוכחות, האומץ מנכח והפחד האפשרי הוא מחסימת גישור, כאשר בלבלת היא המקור למושא בלתי תקין המיוחס באופן שונה בין לפחות 3 קבוצות המייחסים אותו כרעש, עיקר, או עקר וכאשר הפלשת חודרת, מפתה ומהפכת בין מיחסים שכאלו.

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם (הנה דוגמה לשיר קטוע מהם). אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

38) המלודרמה של אבק אבק שמרגיש זהב האבק המחויב
created: 31 May 2017 21:14
tags:
המלודרמה של אבק אבק
שמרגיש זהב האבק המחויב
להיות סקסי חפיץ ונדבק
כמחלה אבק החי
דק בדביקותו
באחרים מלודרמה גורלית גרמנית
נשטפת ושוטפת בקביעות כחול בחול
רק בכדי לא להשפט
Comments: 0, Rating: 0

37) והעיניים לפעמים רואות אישונים מתרחבים באישונים ואישונים מתחברים
created: 17 Apr 2017 23:47
tags:
אנשים במכשירים קטנים
הבידוד שיטה המתנכלת לכולנו
והנחיצות לחוצה ונפיחה
במהירות גוברת התמקמותנו מתכלה
הכאב או היופי שברירי וחסר ייחוס המשכי
והעיניים לפעמים רואות אישונים מתרחבים באישונים ואישונים מתחברים
אז בנשיקות שמגדלות פרחים הזמן מחזיר רגעים שאבדו
והפרחים גדלים מידיים אוהבות שמזרימות חיים באהבות עתיקות
ושכבות החיים פורחות
ושכבות החיים מרוכזות וסמוקות

People in small devices
isolation is the system to harass us all
and the necessity is pressed and swelled
in increasing speed our orientation get destroyed
the pain or beauty is fragile and lacks any continuing attribution
the eyes sometimes see getting wider pupils in pupils and the pupils connect
then in kisses the grow flowers the time returns with moments that were lost
and the flowers grow form loving hands that stream life into old loves
and the layers of life are flourishing
and the layers of life are concentrated and crimsoned
Comments: 0, Rating: 0

36) פה התחבאנו ונמנענו ולכאן נתקנזנו מזיעים מהזמן
created: 14 Mar 2017 11:31
tags:
פה התחבאנו ונמנענו ולכאן נתקנזנו מזיעים מהזמן
אשר אהיה אהיה ואשר קורה יתהווה
כי טיפות היינו נתלכדנו לכאן
ונעלם הזמן כי חזרו אחרת
הדברים שחזרו נשארו מפתיעים
והייתי אשכול עגבניות ונשפכתי וגדלנו פרא וליטפנו והיינו הפטריות האדומות והאישונים
רואים ערום ואישונים גדלים ודומעים
כי העולם מתגלגל בזמן
שזורם בחוץ והזמן עכשיו יעלם שוב כי הזמן לא טוב
Comments: 0, Rating: 0

35) וכשהיה המגע מקום ידע המקום
created: 17 Feb 2017 12:55
tags:
וכשהיה המגע מקום ידע המקום
וידע המגע מקום חשנו כנות
והיינו לחים ומוכנים ואהבנו
והיינו הרכות בה ברכנו
נמלאנו זרמי אור והיינו מראות רואות וזולגות
וגבעולי פרא וקשית לשוטים השותים
והדם שכובס היה מר ונקרש
יצאנו נקיים אך זוכרים
ומאז אנחנו נקווים ומאז אנחנו טיפות זכרון
נקשרים בנהרות נקווים וזורמים חיים וחיים
נוגעים נמלאים מגע והמגע נמלא מקום להכיל עוד
והדברים שנקשרים בי נוזלים
Comments: 0, Rating: 0

34) הפצע בגונגל כואב ומדבר
created: 18 Dec 2016 03:00
tags:
הפצע בגונגל כואב ומדבר
הוא אומר אני ווילה
אבל אין השלמה או שלמות
להעדפת כוח תמידית
רק הפאר כבד יותר
ומפריש יותר הפנס
אוגס כאב והפצע חור
לא ישחור אך קורס
אל תוכו כשהבושה נעלמה
הסירחון נוגס
והבדידות מנתקת
הפצע בגונגל חוזר
ואומר אור גם אני
ווילה
Comments: 0, Rating: 0

33) צדק צדק צדק תרדוף
created: 12 Dec 2016 17:44
tags:
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
שפת פולטיקת זכויות המיוחסים
מותנית הקשר וזמנית
היא תמיד תיסוב סביב
ההתקרבנות של הדוברים
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
והיא מתחילה בתיחום כוליות
וממשיכה בטישטוש מאפיינים
בין קני מידה ועל ידי הצבה
של מצבי קיצון מתחמים
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
והיא מביאה להתבלבלות
והיא מביאה לדיסאורינטציה
המכוון נעלם במכווון
הרלוונטי נעלם בלגיטימי
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק צדק צדק תרדוף
צדק תרדוף צדק תרדוף
Comments: 0, Rating: 0

32) והמים מים מדברים
created: 16 Nov 2016 18:05
tags:
והמים מים מדברים
אנשים אנשים הולכים שותקים
מול ילדים ילדים אשר שולחים
אבות לוחמים משרתי אדונים
מסוכניות ביון משמשי פעילים סוכניות ביון
של עריצים מתקרבנים המעלים גירה
ממאה אחרת עריצים מפעיליי עיתונים מפיצי שקרים
שלא סופרים שרק שחורים הם העובדים הנראים מזיעים
כשמנהל עבודתם לבן יהודי נאמן כזה
אני זקן אבל כשהיינו ילדים למדנו את אחריות הגרמנים
המריחים יהודים במשרפותהם
למה
את הסטוריית הגרמנים בשפת קורבנם זכרנו מאה שנים
ככה
למאה שנים ויותר את ההסטוריה שאנחנו מבצעים
יזכרו בשפתם יותר ממיליארד וחצי אנשים
ולכעס
אין הכלה
מים מים מדברים והדמים דמים שוטפים
ועדיין בשפתם נזכור אבל עכשיו רק
לבכות לבכות ובחושך להבין
כשהמים מים מדברים
Comments: 0, Rating: 0

31) בן זונה היופי והכחמה על אחת כמה וכמה
created: 24 Oct 2016 20:33
tags:
בן זונה היופי והחוכמה על אחת כמה וכמה
היא הסרסור היא הזונה של הכל
אבל היופי בן זונה
יכול לאצור בתוכו אור
יכול להכיל הכל
בשם חי
קרא לדבר אמר האב שיהיה השם
חי
והאם הוא קטן הוא קטן
הבן בן זונה היופי
ודי

אימי נוחי
נוח גם אבי
כי גואל המוות הנח בינהם
אנוח גם אני ב(י)נהם
כי גרושים ואבודים
יערות
פועלם ביערות אהבתם

Son of a bitch is the beauty and the wisdom, all the more so
is the pimp, the prostitute of all, but the beauty,
son of a bitch, can treasure light in it, can contain everything
by a living name
call the thing
said the father
let a name become alive
and the mother, he is small, he is small, the son, son of a bitch
is the beauty and enough.

Mommy rest rest daddy too
because redeemer is the death resting between you two
because divorced and lost are the forests of your works
in the forests of your love.
Comments: 0, Rating: 0

30) הנה העלים שהיינו נושרים ושקטים
created: 10 Oct 2016 01:30
tags:
הנה העלים שהיינו נושרים ושקטים
כשהייתי צעיר הייתי פה מתחבר ועובר
עכשיו אני מחבר ומתעבר הזורם
זורם משהו אל משהו אחר
חתוללילה מלקט העצים הכביש צרצרים עטלפים
והמרצפות ששונו עם חלוף ראשי הערים וגם הכלבים
השתנו והוקפו בסורגי רציפות משרגית
של אלימות ועיפות או תשוקה ומיאוס
המטוטלת אשר לא משלימה מעגל
ספירל שנתקע הזמן
שלאט עוצר
הסוף שמגיע נוגע ומרגיע כשהצב מתהפך
ושוב מתהלך והעורב שיורד אוהב
ועדיו עדיין
Comments: 0, Rating: 0

29) חלון פתוח מגע במגע עביר הריח הרעש ומגע האוויר
created: 30 Sep 2016 20:05
tags:
חלון פתוח מגע במגע עביר הריח הרעש ומגע האוויר
לליכלוך יש שם רצון ומקום בעולם הטבעי
הליכלוך מיחזורי
היא חולמת עליו את אותו חלום
הוא אומר לאימו שהוא לא
מבין מה יש לא להבין
אל המוות וההולדה אלול
והפעולה שפועלת על עצמה
מולידים חידוש
בסוף האלימות
יש יותר עיפות
המוות יוצא והחושך קולט
בחלון הפתוח
בא במגע
מגע באור
רך ועמום
בליטוף
Comments: 0, Rating: 0

28) לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
created: 24 Sep 2016 12:16
tags:
לא אל נקם וקניין אל קנוא ונקם להשלטת אור רק בו
כי הנעים רק אליו נעים בלולאה עם אמונה בו
אל אור ואהבה מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
אל אור ואהבה מתפשט להולדה איתו
במקום עורמה
כנות בערום כי הנחש בפתותו שיקר כי עץ ידיעת טוב ורע
עץ ידיעתם ולא ידיעתו כי בבוראו
בערום ולא בעורמה נגע הוא
כי המגע חי ושייך לנוגע ולניגע
כי בין שפתותיהם המגע בשפתם נמצא ליחבור
ומכך הוא בבוראו אמר ולכשאמר ראה וכך הוטב בו ונגע האור
אור אהבה מתפשטת בו להיוולדתו וצלול נמתק כנה ונכון הצליל כשאנחנו נעים
ערים ערומים בן אדם אל שני הדברים אשר אינם האפס והאינסוף חשוב גם להבחין
שהאפסים והאינסופיים שבנו שונים משתנים ורגעים
ועם אחדות רגעית זו חשוב שישוב ויתפשט שוב האור
אור לגעת בשפתותנו חשוב שישטוף
שוב אור באהבה שוב ושוב אור אהבה
מתפשטת לגעת להיוולדות שוב
Comments: 0, Rating: 0

27) תמיד שלום בן אדם
created: 01 Jul 2016 15:15
tags:
תמיד שלום בן אדם
לא רק בשבת
ולא לי אתה אח
להיות בן אדם זה הכי הכי
לא כל האנשים בני אדם
תמיד שלום בן אדם
האם זהות תיחום מי מוכן
להיות מוכל למי צורך
ההכלה ומתחמי הזהויות
ומדוע להעלם להסתיר ולסתור
ולזרום או להנגד אם לא בכדי להזדכך בזכויות
ייתרות פרוסות פרוסות
כפרות מסומנות בשביל
להיות בהספקות היותר שוות
וישנם גם הסמלים המסלולים הסימליות
החינוך הממומן לצורכי אילוף מיתון ושאר מצבי תיגוב
וישנן הזהויות הפשיסטיות הרדודות אך מסומלות
אבל זו ההזדהות שנושאת זיכרון משותף
תמיד שלום בן אדם
ההזדהות מימית
בזרימותיה והנגדותיה
ההזדהות מצויה בדיוק באי התיחום
שם היא נוצרת ועל כן על כל גבול היא נולדת
ומעצמה ומבחירה היא באה
גם ואפילו מבעד לתופי מלחמה
הזדהות נוספת ואחרת
מופיעה נשמרת ונדבקת
ולא רק דביקה מאולצת
ונוטפת זיעה
כשיתוף האחים
בשנאת האחר
שיתוף האחים במילכוד המדבק מהפחד
להיות מסומן
כאחר
תמיד
שלום בן אדם
Comments: 0, Rating: 0

26) אביב האוויר נושר אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
created: 01 May 2016 15:31
tags:
אביב האוויר נושר
אביך עם עלים ושוטרים אלימים מטרידים משוטטים
תל אביב 2016 ההסטוריה הגרמנית עכשיו נכתבת
לא רק בגרמנית וזו הישראלית לא רק בעברית ואני רק דק והד
לפליט אכן זה כורי וזו שפתי
אך לא עוד עירי
או מיניותי
גלי זרות ליליים צימרורי אור עור והיות טוב עם חתולים ועטלפים בין
דגלי הלאום המייצר כלי מרצח עמים נתנינהותיים המתנופפים להחדיר ולההדיר
אנשי שנאה
שונאי עצמם
ילדיהם הוריהם
נשותיהם בעליהן
והאחר
השונאים הנשרדים אנשי שנאה מלחמה והרס
בינכם אשאר מימי גם אם ואחרי שאטיב וארטיב מכם אצא
כי אין לי מנוחה אתכם וגם לא נוח לי ככה בין מתירי הלוחמה
האוויר נושר
ואני כמהה
לקפוץ שוב למות ותינוק בוקע במכונית
בוכה בחוץ
Comments: 0, Rating: 0

25) הפוליטיקה של המיוחסים רוצה
created: 26 Apr 2016 16:12
tags:
הפוליטיקה של המיוחסים נוצרת לרוממם היא רוצה
שתכבד את יתרותם עם הצורך אשר חיוני להם יותר
ועל כן ילקח מהאחרים
הפוליטיקה של המיוחסים מדברת
ויש לה סמלים ושפה
נסגדים ומוצפנים היא מדברת להמונים
אחרת והיא דורשת בכל ערוץ אפשרי
מה עכשיו
היא רוצה ומה היא עושה
כמה הרס היא מצריכה
ולכמה זמן?
Comments: 0, Rating: 0

24) הי אתה מאיפה אתה בא
created: 20 Apr 2016 10:54
tags:
הי אתה מאיפה אתה בא
לא זוכר
ואהבה זוכר
היית נוטף פעם היית כולך
אהבה מתי
מזמן לא זוכר וכשאפסק רק הרגליי יפסקו
אשר היני ואשר הייתי ממשיך אחרת בסובב
ולאן אתה בא
אל מקום בו אנשים כמו אלים
במחשבה על דברים זורעים אור
מקום בו במשך האור בדברים גדלים הדברים
אהבה זוכר כשהיינו הדברים
שביחד גדלים
והיה המגע
מקום
Comments: 0, Rating: 0

23) במדי מלחמה נשים מתלטפות הן מבלות במדים
created: 04 Jan 2016 02:57
tags:
במדי מלחמה נשים מתלטפות הן מבלות במדים
גבריהן חופשיים באקדחים
וזה כל כך סקסי והכרחי להם
מה הצורך בטרוף הזה
מה הגבורה בהפגנתיות כוח בלתי מידתית ובתדירות גוברת
בגרמניה בקור העז
הבנינים והרחובות הריקים מחוממים ומוארים לראווה
וביוון הריקים חשוכים וקרים
כבר שלושים ושתיים שנה
אנחנו תקועים ונעולים
באותו מצב בסיפורים משתנים בכוונות נשכחות
במטרות משתנות
בסיבתיות משתכתבת בהסטוריה משתכתבת
ועם סמים חדשים
ב1984

אנחנו לא זזים
והאחרים מצטרפים או מצורפים
והבועה אחת לכל שבע ביליון הפריטים
הבורות מיתדלקת ומתודלקת בשרפות בנינים
וההסטוריה נמחקת ונאטמת במכלי הזבל
ועם ההתחלות הנקיות תמיד החדשות שוקקות שוב ושוב
והאנשים להוטים ומתמצבים
בעד וכנגד בסיפורים החדשים
כי השנה 1984
היא לא רק נקודת זמן אלא גם פונקציה
ליצירת בלבדיות אחידה
על אמת על זהות ועל הזדהות

לנו המודרים ומהגרים בשפתותנו ובתרבותיותנו
הרבות בעצמנו מלמטה למעלה במקומותנו
וגם לביתנו הרחוקים
נייצר הסטוריה תקשורת ומרחב
גם למה שנשכח ונזרק
וגם עם מסר עכשוי ישיר וכנה
לתועלתנו ולא רק לנו בפרויקטים של פתיחת גבולות
באיגודים נוזליים

וקר צפוף ומלא בדידות המרכז הקפוא עדיין נפיץ
ונסדק שוב ושוב

הזמן אחר תנועות העינים הגוף החשק
והענין חסרות איפור או התחסדות יקרים
אפילו אוכלי הבשר יפים המאבק שליו ומתקיים
בכל הדרכים הכל נזיל המוזיקה יוונית
פורטת ומושכת דברים מנקודות כאב צלולות
ויש מקצב ויש גאווה ופיסוק אני אוזנייים
גוף עיינים
עניין וחשק
אנחנו בקשב
לומדים פתוחים ומזדהים

תן לזמן להניק שקט חלב ממך
שקט ארוך לאבנים לגלות
מים ולגוף להתנקות
לדברים לקרות
ולאש לראות לדמעות לקוות את הזמן
ולחיים בהתגלויות נמשכות לאסוף את כולך
את כל שעבר
עם הקושי המרמור הקור
כובד הבגדים והשיעולים החורקים
שלך ושל האחרים לידך

על הבדידות הקיומית ועל היסטוריה: אחת העובדות המעיקות ביותר על האדם המודרני היא התחושה שסיפור חייו, על כאביו והצלחותיו, פשוט יטבע בים המידע, יטבע ויעלם. תחושת בדידות זו, הבדדיות הקיומית, מתעצמת עם יתר כמות המידע והעצמת כוחו על יותר אנשים (7 ביוליון). המדייה המונופילסיטית הגלובלית שמיוסדה מחויבית לפנות עם מסר מקומי דומה לכל האנשים רק מגבירה את תחושת הבדידות הקיומית תוך הקטנת סיכוי לתפוס זמן (מסך) בה ותוך הגברת תחושת ההתייתרות. אנשים דתיים פותרים בעיה זו באמונה שאלוהיהם רושם לעולם את סיפורם, וכך האדם הבודד הדתי מתייחד עם אלוהיו כשהחילוני מתייחד עם המדיה.
Comments: 0, Rating: 0

22) בואי אלי אש נר קטנטנה את
created: 07 Dec 2015 00:29
tags:
בואי אלי אש נר קטנטנה את
עם אלופי אלוהי הדם האוהבים רק לרגע בואי
עם אנשי אש יודעי החום עם יופי זעתם
במדינת משטרה בסידרי רכוש ונקם
בהכרח הרווח ומחסור הרווחה
בואי בי אש את הידע ואני האישון המנוחה והגוף
בואי לי חום ובואי בחום אלי אש נר קטנטנה
הראי וראי את הרעבים לצד ערמות זבל המיוחסים
בפוליטיקות הסתר אלימותם להנצחת קביעותם בזמניותם
בואי
בי אש
את הידע
ואני האישון
המנוחה והגוף.
Comments: 0, Rating: 0

21) הנה אתם העור בנקבובביותיו העור אותו אני משיל
created: 02 Dec 2015 08:21
tags:
הנה אתם העור בנקבובביותיו העור אותו אני משיל
ועורי החדש חשוך דק ומעט ולאט כל כך נושם
ואתם בעורי הזקן הנקלף ואני לא זז
לא זוחל מקורקע ונח
ואנחו שקט ואדמה
זרימה איטית ורכות והתפשטות החולשה
כי נגמר המייצג ומתחילים חיים
בן חמישים ושתים אני
שוב נילד והחיים חדשים
Comments: 0, Rating: 0

20) חלונות מתוקים ליקוקים אישונים גדולים
created: 23 Oct 2015 10:24
tags:
חלונות מתוקים ליקוקים אישונים גדולים
ועשבים רכים
זקנים רטובים ובשרים עדינים ילדים גדולים
וראויים אלו שאינם והשקופים
חיים מימיים
בכלכת המניפולציה וההטעיה
הפולטיקה של המיוחסים
חומות השכחה הצרופה הנתק
וההתמכרויות עם המוכר וסוכר
הסיפור שלא נגמר המתקצר וקצר הקנוי
והממכר ניגודיו והתנגדויותיו
משכיו התמשכויותיו והנמשכויות
איתו ואליו אני דגים ואנחנו קרים
על סנפירים מדדים
יוצאים מתווספים מתנשפים מתיבשים מתישבים ומתקרבים
והדמעות עם הנרות עכשיו חמימים

Sweet windows licks large pupils
and soft grasses
Wet beards and delicate meats Older children
being deserved, those who do not and the transparent ones
Aquatic life
in the economy of manipulation and deception
The politic of the privileged
The walls of sheer forgetfulness The disconnect
and the addictions with the familiar and the sugar of
never ending story being shortenedfamiliar and short The purchased
and the selling its contrasts and objections
continuing durations and the attractions
with it and to it I am fishes and we are cold
on flippers hobble
and we are outing gathering panting getting dry and sitting getting closure
and the tears with the candles are now warm
Comments: 0, Rating: 0

19) חדחג אין ואין אחד וזה הסתיו הנושר
created: 08 Oct 2015 18:23
tags:
חדחג אין ואין אחד וזה הסתיו הנושר
בעליו ההולך בנעלים פרומות סוכר
פזור חשמל מעונן והחול שצורח ביום
והצורך המעורפל והיופי החסר והקור
שפשוט מתרגל לעצמו
בהמון
גווני האדום
Comments: 0, Rating: 0

18) אני הנודד
created: 25 Sep 2015 00:08
tags:
אני הנודד
יום יום הייתי בינכם
אוכל ומת
להאכל ויצאתי הו יצאתי
ונילדתי כן ומתלמד
והשבר עמוק
ורוח רכה נושאת ועדיין אני מניע רגלים
והרגלי נדפים כשאנחנו המתים באים
אנחנו עפים והקול רועד והכל נוגע ואנחנו
עפים כעורבים זקנים והמים רואים ושוטפים
וההרגלים משתנים ולא ידענו שאנחנו יודעים ואנחנו יודעים
ויורדים ונוגעים
Comments: 0, Rating: 0

17) וכך הורה הפקיד
created: 22 Aug 2015 10:29
tags:
וכך הורה הפקיד
אני אגורש מכיוון ששהותי נוגדת את האינטרס
הגרמני אז מה היא
גר מה ניהיה בה
וממה ההיררכיה בה עשויה

מבובות אנוכיות תלויות
(בכדי) לקחת דאגה
ציבורית

ומה היא עושה
ביעילות כלכלית
בתחלואי האמונה הנצחית
בהדדיות צבועה ומוצפנת
בשקרי ערבות
באלימות חוזרת
בשגיעות מערכתיותה

משחדת ממשלות
לייצא להן נשק ומלחמה
לבזוז אוצרותיהן
ודרך הסכמי סחר חופשי להעביר את מוצריהן תוך כדי
חסימת מעבר אנשים ומידע

ובהתנדבותי מה אני עושה לה

איגוד מימי לפליטיה

my-case, 22.11.15

And so ordered the bureaucrat
I would be deported because my staying contradict the German interests
so what defines Germany
what immigrant become (Ger Ma Niheia)
and what its hierarchy is made of

hanged selfish dolls
(to) take care
publicly

and what it does
in its economic efficiency
in its eternal faith illnesses
in its hypocritical encrypted mutuality
in its falsified solidarities
in its repetitive aggressivity
in its systemic errorism

corrupting governments
to export them arms and war
to loot their treasures
and through free trade agreements deliver their products while
blocking movement of people and information

and voluntary what do I for it

liquid Union for its refugees
Comments: 0, Rating: 0

16) השמיים קשים על ציפור על כובע והציפור אכן
created: 30 Jul 2015 11:50
tags:
השמיים קשים על ציפור על כובע והציפור אכן
מורגשת במיצי קיבת אדם אדם צווח מעל עץ את הזבל עם הדם הזבל עם הדם
והכרחיותם לרכושנות הקפטילסטית שתרגיש בלתי נמנעת
גם אם בלתי נסבלת אני אדם מגורש מגן מלאכותי מאוד
לא עדן ולא מלכות או מלאכים סביבי אנשים
מסתבכים בודדים בערבויות הדדיות של המכורים למסובבם
ערבויות זמניות ותכליתיות והציפור עפה מהכובע ממול
ואוכלי האדם אוכלים את עצמם
הדם עם הזבל נוטף
והשמים קשים והציפור חותכת
בשריקה ובהסכמה מלאה היא עוברת
לספר גם פה וגם מפה.
Comments: 0, Rating: 0

15) וכך דיבר הסלע לטפוני לטפוני מים
created: 15 May 2015 12:07
tags:
וכך דיבר הסלע לטפוני לטפוני מים
בואו באדמתי להעשיב יקומי
וכך היה הדשא שדה והאדם קשוב ואנושי
ושפיטתו הקשובה עצמית מפרקת ומדבקת והאור ריחף
והריח חזר והמים המלטפים עברו נקוו
והודו ונטפו וגדשו ושט ולו הסלע והכאב הגליד
והאור נשם ונגשם העור ונצטמררתי כולי
ונשכח המכאיב והניצן התבגר לפרח
לטפוני לטפוני מים
דיברו הסלע עם הפרח
והיה המגע מקום ונגע המקום ונגע המקום
והמקום היה מגע
Comments: 0, Rating: 0

14) ראיתי את הגלים חוזרים לאחור
created: 08 May 2015 23:51
tags:
ראיתי את הגלים חוזרים לאחור
כששוב ושוב ככלב באותו רחוב
הלכתי כואב ונגענו בך ונגענו בי
וגדלנו יחד בכיכר שהתרגלה להיות הכיכר
הקטנה אשר בה הכל והיא עין הסערה השלווה הזו
בה נגדענו וממנה נזדקנו לחוד והגלים חוזרים לאחור
וגרגרי החול טיפות אור זולגות כואבות
וכבדות וכחול רך ורטוב הזכרון הלח גלי ומתווסף עוד
Comments: 0, Rating: 0

13) בסוף הנתניהזם אכן כן מלכות יהודה
created: 06 May 2015 00:00
tags:
בסוף הנתניהזם אכן כן מלכות יהודה
השלישית בעוצמתה תיכחד וחופש חיי גולה גאולה
מצוררי מלכויות יהודה וקדושה יבוא וגאולה
תתיישב איתנו שבע
ביליון האנשים
והחופש חי ויפה
והיופי החי מספק
ומלכות יהודה מעצמה בעוצמתה
תיכחד במתיקותה הצורבת בה בעיוורונה בעברניותה
ובעברית אסורה בהתאבדותה הנוראה
העצובהצהובה
Comments: 0, Rating: 0

12) הנצח מסמם
created: 07 Apr 2015 09:05
tags:
הנצח מסמם
אני מתחיל ללכת ללכת רוצה לשבת
מתחיל לשבת מבלי לחזור הדברים חוזרים
והחוזרים מצטרפים עכשיו בדביקות ודיוק
כי יש בהם אהבה
והנצח מעגלי ונפתולי מושך ולא חוזר מותנה הקשר או משעמם
הנצח מסמם
ומתוקה סופיותי וזמניותי והעלמותי
ומתוק הדיוק ומתוקה הדביקות
כי יש בנו אהבה
וכשמר רע סם הנצח הממסמס להסיט מדביקות ודיוק ההוה
אפשר ונחוץ לנוח
ועצוב אני נפרד להתנקות
מסם הנצח
אדם יכול לבחור בין הכרחיו
כי רצף הכרחי רק אפשרי
רצף אפשרי הכרחי
Comments: 0, Rating: 0

11) ים נוגע אור לחדור
created: 20 Mar 2015 01:32
tags:
ים נוגע אור
להרים עכשיו
כף יד חשופה
להיות שוב חול
גלים גלים
לא אגרוף
לבוא ולבנות
להשאר וללמוד
להשאר ולדחוף
להבין מלוכלך בבוץ
להתייבש ולבכות
להתרכך ולקבוץ
להיות שוב ושוב
החול בים
נוגע אור
להיות בהיר
להשאר ולעבור נכון
לחדור
ים נוגע אור
לחדור
Comments: 0, Rating: 0

10) מה שנשאר לאחור ולא חור
created: 14 Mar 2015 01:49
tags:
מה שנשאר לאחור ולא חור
לא חומר ולא ממוחזר
מחיי מתחברי ומחברי ההתמכרות ממסמסי התמסרות
מחסרי הפשר ומחייבי ההתרגלות
לחיים בחסר הסיפוק
ולחסר סיפוק מה שנשאר משומרי סף האבדון
ממשמר נשמותיו ומלהטי אכזריות
משמר הנשמות
מה שנשאר חם טוב אישי ואנושי
כלומר גם לח וגם אפשרי
הוא זוג זקן ההולך ומשליך אבנים לאחור
מבלי להסתכל לראות את האבנים שהיו זבל
חוזרים להיות עולם נברא חי נושם ולח
ודוקא לא בדיוק כמו שהיה עולם נגלה חדש
לזקנים המתישבים עליו
לבכות
Comments: 0, Rating: 0

9) נולדתי ערום והירח כשהוא עגול
created: 06 Mar 2015 23:09
tags:
נולדתי ערום והירח כשהוא עגול
לבוש אור יודע הכל וכשהייתי
זר הייתי תוקפני
מימי ומוגן
והאבנים שמצאתי גידלו אותי
והייתי קרוב מוצץ אבנים ורך
ואור מגע ערום וכשהייתי ערום
הייתי קרוב ונינח ועברתי לארצות הקור
כתפוח אדמה השרשתי וגדלתי
שוב היכן שנזרקתי שוב ושוב
ולפעמים אני בוכה קרוב ובלי קול
ונולדתי ואמות לבד וערום
ונמלאתי אנשים ודמעות כשהייתי קרוב
ורוגז התנתקתי
ולפעמים גם לא חזרתי
כשהייתי קר מאוד
Comments: 0, Rating: 0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License