poems
Screenshot%20from%202015-07-25%2023%3A38%3A41.png
lang.png

דבר, בשלמותו איתו אינותו

https://namzezam.wdfiles.com/local--files/poems%3A109/00]
האין, פנייה ללא יחס, השונה מהלא, אשר הוא פניית דילוג בין מובחנים בתוך מערכת ייחוס. וואבי-סאבי. אמונה, חוויה שמעבר לידוע. קידוש, הזדהות אל המעבר לעצמו עם שלמות וכנגד חילולה. האל הוא מושא פנייה והאלים הם מושא פניות שכאלו, כאשר סמכויות בין הפונים והמפנים מגשרות בין, או חוסמות את, מערכות הייחוס האלו. הנוכחות קיומית והיא מערכת ייחוס ללא מקור סמכות ובנוכחות, האומץ מנכח והפחד האפשרי הוא מחסימת גישור, כאשר בלבלת היא המקור למושא בלתי תקין המיוחס באופן שונה בין לפחות 3 קבוצות המייחסים אותו כרעש, עיקר, או עקר וכאשר הפלשת חודרת, מפתה ומהפכת בין מיחסים שכאלו. למשל, כמה אדונים למתפלל אדוני?

תמיד שלום בן אדם
אנחנו שמים כאן
בארץ שם
שמים אנחנו
כוללים את ורבים קדומים ונוקבים מ
אנשי שבט יהודה ויהודיותם
הכיתית
שיבטית
חצצנית
אפליתית
משילותית ובעיקר
מלוכנית
מבית בן רות המואבית
עסקנית ומתעסקת בקדישות ובעיקר
באפליה ועליונות
לעומתם אנחנו
עם שם בארץ שם
סימטריים עיברים כערבים
מזוהים על פי חוויתנו
מהימין אל השמאל
עם שם
עם פועם

150 קילו ניירת משיריי אבדה באירופה כי לא נמצא מי שיאכסן אותם (הנה דוגמה לשיר קטוע מהם). אומנות היא מצב תודעתי נמשך גם בין יצירות האומנות וכל יצירת אומנות היא רק מוצר תרבותי המותנה קודים ומשאבים חברתיים רגעיים. חוזקות השקר רגעיות וסממנו הקבוע בהתמד התעתוע. דיבוק הרכושנות, שלום ואהבה נבדלים בכך שלאחוז הדיבוק אין גבול בחזקתו, שלום הוא מצב ההכרה ההדדי בגבול הנשלמים וחזקותהם ואהבה מכירה בגבול אך מחייבת התעלמות יחודית ממנו וגם מעבר דרכו. המבלבלים בין קנאה ואהבה פוסחים על הדבר החדש ויחודי אשר נוצר רק איתםלהםמהם. כל אני הוא רק כלי לחוות, כמה למי ולמה טוב הכלי? כמה שירים מפה מופיעים גם בספרייה העברית בברלין - הספרייה

19) חדחג אין ואין אחד וזה הסתיו הנושר
created: 08 Oct 2015 18:23
tags:
חדחג אין ואין אחד וזה הסתיו הנושר
בעליו ההולך בנעלים פרומות סוכר
פזור חשמל מעונן והחול שצורח ביום
והצורך המעורפל והיופי החסר והקור
שפשוט מתרגל לעצמו
בהמון
גווני האדום
Comments: 0, Rating: 0

18) אני הנודד
created: 25 Sep 2015 00:08
tags:
אני הנודד
יום יום הייתי בינכם
אוכל ומת
להאכל ויצאתי הו יצאתי
ונילדתי כן ומתלמד
והשבר עמוק
ורוח רכה נושאת ועדיין אני מניע רגלים
והרגלי נדפים כשאנחנו המתים באים
אנחנו עפים והקול רועד והכל נוגע ואנחנו
עפים כעורבים זקנים והמים רואים ושוטפים
וההרגלים משתנים ולא ידענו שאנחנו יודעים ואנחנו יודעים
ויורדים ונוגעים
Comments: 0, Rating: 0

17) וכך הורה הפקיד
created: 22 Aug 2015 10:29
tags:
וכך הורה הפקיד
אני אגורש מכיוון ששהותי נוגדת את האינטרס
הגרמני אז מה היא
גר מה ניהיה בה
וממה ההיררכיה בה עשויה

מבובות אנוכיות תלויות
(בכדי) לקחת דאגה
ציבורית

ומה היא עושה
ביעילות כלכלית
בתחלואי האמונה הנצחית
בהדדיות צבועה ומוצפנת
בשקרי ערבות
באלימות חוזרת
בשגיעות מערכתיותה

משחדת ממשלות
לייצא להן נשק ומלחמה
לבזוז אוצרותיהן
ודרך הסכמי סחר חופשי להעביר את מוצריהן תוך כדי
חסימת מעבר אנשים ומידע

ובהתנדבותי מה אני עושה לה

איגוד מימי לפליטיה

my-case, 22.11.15

And so ordered the bureaucrat
I would be deported because my staying contradict the German interests
so what defines Germany
what immigrant become (Ger Ma Niheia)
and what its hierarchy is made of

hanged selfish dolls
(to) take care
publicly

and what it does
in its economic efficiency
in its eternal faith illnesses
in its hypocritical encrypted mutuality
in its falsified solidarities
in its repetitive aggressivity
in its systemic errorism

corrupting governments
to export them arms and war
to loot their treasures
and through free trade agreements deliver their products while
blocking movement of people and information

and voluntary what do I for it

liquid Union for its refugees
Comments: 0, Rating: 0

16) השמיים קשים על ציפור על כובע והציפור אכן
created: 30 Jul 2015 11:50
tags:
השמיים קשים על ציפור על כובע והציפור אכן
מורגשת במיצי קיבת אדם אדם צווח מעל עץ את הזבל עם הדם הזבל עם הדם
והכרחיותם לרכושנות הקפטילסטית שתרגיש בלתי נמנעת
גם אם בלתי נסבלת אני אדם מגורש מגן מלאכותי מאוד
לא עדן ולא מלכות או מלאכים סביבי אנשים
מסתבכים בודדים בערבויות הדדיות של המכורים למסובבם
ערבויות זמניות ותכליתיות והציפור עפה מהכובע ממול
ואוכלי האדם אוכלים את עצמם
הדם עם הזבל נוטף
והשמים קשים והציפור חותכת
בשריקה ובהסכמה מלאה היא עוברת
לספר גם פה וגם מפה.
Comments: 0, Rating: 0

15) וכך דיבר הסלע לטפוני לטפוני מים
created: 15 May 2015 12:07
tags:
וכך דיבר הסלע לטפוני לטפוני מים
בואו באדמתי להעשיב יקומי
וכך היה הדשא שדה והאדם קשוב ואנושי
ושפיטתו הקשובה עצמית מפרקת ומדבקת והאור ריחף
והריח חזר והמים המלטפים עברו נקוו
והודו ונטפו וגדשו ושט ולו הסלע והכאב הגליד
והאור נשם ונגשם העור ונצטמררתי כולי
ונשכח המכאיב והניצן התבגר לפרח
לטפוני לטפוני מים
דיברו הסלע עם הפרח
והיה המגע מקום ונגע המקום ונגע המקום
והמקום היה מגע
Comments: 0, Rating: 0

14) ראיתי את הגלים חוזרים לאחור
created: 08 May 2015 23:51
tags:
ראיתי את הגלים חוזרים לאחור
כששוב ושוב ככלב באותו רחוב
הלכתי כואב ונגענו בך ונגענו בי
וגדלנו יחד בכיכר שהתרגלה להיות הכיכר
הקטנה אשר בה הכל והיא עין הסערה השלווה הזו
בה נגדענו וממנה נזדקנו לחוד והגלים חוזרים לאחור
וגרגרי החול טיפות אור זולגות כואבות
וכבדות וכחול רך ורטוב הזכרון הלח גלי ומתווסף עוד
Comments: 0, Rating: 0

13) בסוף הנתניהזם אכן כן מלכות יהודה
created: 06 May 2015 00:00
tags:
בסוף הנתניהזם אכן כן מלכות יהודה
השלישית בעוצמתה תיכחד וחופש חיי גולה גאולה
מצוררי מלכויות יהודה וקדושה יבוא וגאולה
תתיישב איתנו שבע
ביליון האנשים
והחופש חי ויפה
והיופי החי מספק
ומלכות יהודה מעצמה בעוצמתה
תיכחד במתיקותה הצורבת בה בעיוורונה בעברניותה
ובעברית אסורה בהתאבדותה הנוראה
העצובהצהובה
Comments: 0, Rating: 0

12) הנצח מסמם
created: 07 Apr 2015 09:05
tags:
הנצח מסמם
אני מתחיל ללכת ללכת רוצה לשבת
מתחיל לשבת מבלי לחזור הדברים חוזרים
והחוזרים מצטרפים עכשיו בדביקות ודיוק
כי יש בהם אהבה
והנצח מעגלי ונפתולי מושך ולא חוזר מותנה הקשר או משעמם
הנצח מסמם
ומתוקה סופיותי וזמניותי והעלמותי
ומתוק הדיוק ומתוקה הדביקות
כי יש בנו אהבה
וכשמר רע סם הנצח הממסמס להסיט מדביקות ודיוק ההוה
אפשר ונחוץ לנוח
ועצוב אני נפרד להתנקות
מסם הנצח
אדם יכול לבחור בין הכרחיו
כי רצף הכרחי רק אפשרי
רצף אפשרי הכרחי
Comments: 0, Rating: 0

11) ים נוגע אור לחדור
created: 20 Mar 2015 01:32
tags:
ים נוגע אור
להרים עכשיו
כף יד חשופה
להיות שוב חול
גלים גלים
לא אגרוף
לבוא ולבנות
להשאר וללמוד
להשאר ולדחוף
להבין מלוכלך בבוץ
להתייבש ולבכות
להתרכך ולקבוץ
להיות שוב ושוב
החול בים
נוגע אור
להיות בהיר
להשאר ולעבור נכון
לחדור
ים נוגע אור
לחדור
Comments: 0, Rating: 0

10) מה שנשאר לאחור ולא חור
created: 14 Mar 2015 01:49
tags:
מה שנשאר לאחור ולא חור
לא חומר ולא ממוחזר
מחיי מתחברי ומחברי ההתמכרות ממסמסי התמסרות
מחסרי הפשר ומחייבי ההתרגלות
לחיים בחסר הסיפוק
ולחסר סיפוק מה שנשאר משומרי סף האבדון
ממשמר נשמותיו ומלהטי אכזריות
משמר הנשמות
מה שנשאר חם טוב אישי ואנושי
כלומר גם לח וגם אפשרי
הוא זוג זקן ההולך ומשליך אבנים לאחור
מבלי להסתכל לראות את האבנים שהיו זבל
חוזרים להיות עולם נברא חי נושם ולח
ודוקא לא בדיוק כמו שהיה עולם נגלה חדש
לזקנים המתישבים עליו
לבכות
Comments: 0, Rating: 0

9) נולדתי ערום והירח כשהוא עגול
created: 06 Mar 2015 23:09
tags:
נולדתי ערום והירח כשהוא עגול
לבוש אור יודע הכל וכשהייתי
זר הייתי תוקפני
מימי ומוגן
והאבנים שמצאתי גידלו אותי
והייתי קרוב מוצץ אבנים ורך
ואור מגע ערום וכשהייתי ערום
הייתי קרוב ונינח ועברתי לארצות הקור
כתפוח אדמה השרשתי וגדלתי
שוב היכן שנזרקתי שוב ושוב
ולפעמים אני בוכה קרוב ובלי קול
ונולדתי ואמות לבד וערום
ונמלאתי אנשים ודמעות כשהייתי קרוב
ורוגז התנתקתי
ולפעמים גם לא חזרתי
כשהייתי קר מאוד
Comments: 0, Rating: 0

8) השקר שברעש התלבש להתלבט בשקט ובחום מתפשט ורך הוא
created: 01 Mar 2015 10:27
tags:
השקר שברעש התלבש להתלבט בשקט ובחום מתפשט ורך הוא
נמתק למגע האור והאור איטי
ההשתקפויות פותחות לאט מקום נמשך ניגע ונמלא
השתקפות בהשתקפות שלב אחר שלב הזמן
נעצר כל כל לאט
וכל תהליך מתהווה
מתקווה מתכנס כל הזמן
לכל הזמן מאט הזמן
כולו ערום ונבוך ונמשך ונשאר שקט וכאן ועכשיו
Comments: 0, Rating: 0

7) שלום לך זרותי זהותי השתנתה עוד צד
created: 14 Feb 2015 01:36
tags:
שלום לך זרותי זהותי השתנתה עוד צד
בו הייתי עכשיו הופך
לצד נוסף בי ושוב
במה שאני רואה כשאיתו נמשכת חוויתי מצוי ערכי וכך
עם חוויתי גם אני נמשך
קליפה לקליפה
האנשים ההולכים בקור ברחוב מסתכלים
מבעד לזגוגיות בינהם הייתי מאבד זהות
לפעמים איתם ותמיד ממהר
האנשים ההולכים על הקירות
המשתנים מיוחדים לרגעים
הכוסות בשפתן נשוכות הן בולעות נרות
והלהבות הקטנות המשתקשקות לאור
משתוקקות זוכרות
נזכרות ומזכירות
שבשבע השנים האחרונות
הייתי שייך לירח
שלום לך זרותי
רטוב עיניים רואה ושייך שוב אני מצומרר יצאתי נילוד לאור בחום ברחוב בחושך בקור ברחוב
Comments: 0, Rating: 0

6) עז בגופי נמזג הזמן וגופי נקשה
created: 04 Feb 2015 15:32
tags:
עז בגופי נמזג הזמן וגופי נקשה
ברוח ובדידות ורעש ושלג לבן
המתבוצץ בשוקלד המתוק
בצחוק האור
ינזול
וכשהיינו טיפות
היינו ערומים וערומות עבים וכבדים
והיינו הכלים להכיל המוכלים ונפנים להכלות
והיינו נפתחים זורמים גוף ובגוף זורמים
ועז בגופי נמזג גם האור
הזולג ערום
והזמן נמזג
היום וגופי נקשה
וחם איתך כך

גע להרגע הדברים שעוברים מולי אני
מים ואנחנו נרגעים רק
בדברים עליהם אנחנו חוזרים
נתונות הבחירות
שאנחנו עושים

לנשום לאט
להרים עכשיו
כאן הר
Comments: 0, Rating: 0

5) וכשנעלמתי הייתי קרוב ובא וקרום חלב הייתי נקרש
created: 19 Dec 2014 05:31
tags:
וכשנעלמתי הייתי קרוב ובא וקרום חלב הייתי נקרש
עם מגע הקור והאור היה רטוב וטוב הייתי
עם זרותי היקרה הייתי נדיר לה והייתי נדיר עם פרטיותי המוזרה
והדברים שבקצב מוזר חזרו חזור חזרו ושינו
ונגעו והדמעות התקשו
ומיצתו עבר שהתמלא איתן גוף
וזרימה והשלמה מובנת
אחרת והפצע אשר כשמש הבוקר ביצע
הגליד ונעלמתי
והדברים חזרו להיות מה שהיו ומשם נשתננו
ונעלמנו שוב ושוב ונהייתי קרוב שוב
Comments: 0, Rating: 0

4) העץ הצווח עורב יושב חושב
created: 16 Dec 2014 00:58
tags:
העץ הצווח
עורב יושב
חושב הנחש המסמיק יושב להתעלטף להתלטף
עוטף להרטב בקור הבורא לכלוך הליחוך
אוסף קוטף חום מרטיב אור
נדיב הזמן
יחכה
נוטף עם אור עדין נדיר ובריא

באור באש העור נושם ההווה.
Comments: 0, Rating: 0

3) מבלי לשפר לקבל מבלי להעלם לחכות מבלי להשלים להיות טיפת ים
created: 24 Nov 2013 11:12
tags:
מבלי לשפר לקבל מבלי להעלם לחכות מבלי להשלים
להיות טיפת ים מתנודדת ונדחפת בתדרים וכוונים משונים ומשלימים
להיות נרחף בהם חסר משא ונקווה מה שנשאר ועובר
שחודר ואז לחזור להיות עובר ומאז לינוק וללא הפסקה להתמלא
בכל
להיות עכשיו
כי עכשיו לעכשיו הכל והכל צר עכשיו והכל רטוב
מרגיע וטוב.
Comments: 0, Rating: 0

2) כשקור חותך חדרים חדרים בחברות אנשים האור רטוב
created: 24 Sep 2013 15:05
tags:
כשקור חותך חדרים חדרים בחברות אנשים האור רטוב
והאור הרטוב הוא העניין שבגוף
הבדידות יקרה
הביזבוז שבבידוד מפחיד ובהתפרדות הזו עדיין אפשר לגשת בגוף ולהמחק
בכדי להאסף שוב ושוב להזדמן למשכי הזדמנויות ולא למחזר רגע
גם כשאין לאן לחזור להזדמן כשעוד יש עם מי מתי ומה להשלים בכדי להשתלם
עדיין ושוב.
Comments: 0, Rating: 0

page 4 of 4« previous1234

עד בארץ שם אני שמי
עיברי כערבי

וקדומים ורבים אנחנו
מנתיני שבט יהודה
המלוכני שתלטני ויהיר
בזמימות משילותיהם

וקוראים וכותבים ומבינים אנחנו
מהימין אל השמאל
נשארים פה בכאב
הזה בארץ שם
להעיד

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License